Порядок застосування податкової соціальної пільги

Статтею 169 Податкового кодексу України від 02.12.10 № 2755-VІ (далі Кодекс) передбачено, що платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги (далі – ПСП).

ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (пп. 169.4.1 п 169.4 ст. 169 Кодексу).

Станом на 01.01.11 величина прожиткового мінімуму на одну працездатну особу становить 941 грн. Отже граничний розмір доходу, що дає право на отримання ПСП, дорівнює 1320 грн. (941 х 1,4 = 1320 грн.).

ПСП застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати) (пп. 169.2.1 п 169.1 ст. 169 Кодексу).

Розмір ПСП залежить від категорії платників податку і дорівнює 100, 150 та 200% від 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленому на 1 січня звітного податкового року, тобто становить відповідно 470,5 грн. (941 грн. х 50%), 705,75 грн. (941 грн. х 50% х 150%) та 941,00 грн. (941 грн. х 50 % х 200 %).

Детальніше щодо категорій платників, які мають право на застосування ПСП та її розмір у 2011 році:

У розмірі 470,50 грн.:

-          для будь-якого платника податку (пп. 169.1.1 п. 169.1  ст. 169 Кодексу) за умови, якщо доход, нарахований на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата, не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючому для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень, тобто у 2011 році 1320 грн.;

-          для платника податку, який утримує двох дітей чи більше віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Кодексу). При цьому, граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків визначається як добуток суми, розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень, та відповідної кількості дітей.

За умови якщо доход, нарахований на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата, не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючому для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень, застосовується ПСП у розмірі 705,75 грн. для платника податку (пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Кодексу), який:

а) є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

б) утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;

в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом;

ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена підпунктом "б" підпункту 169.1.4 цього пункту;

д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", крім осіб, визначених у підпункті "б" підпункту 169.1.4 цього пункту.

За умови якщо доход, нарахований на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата, не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючому для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень, застосовується ПСП у розмірі 941,00 грн. для платника податку (пп. 169.1.4 п. 169.1 ст. 169 Кодексу), який є:

а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями "За відвагу";

б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;

г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;

ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.

Управління оподаткування фізичних осіб

ДПА у Полтавській області