Реалізація права на доступ до публічної інформації

Нещодавно набрав чинності Закон України „Про доступ до публічної інформації”. Цим Законом визначається порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес. Однак, з прийняттям цього Закону громадяни, звертаючись до органів виконавчої влади, в тому числі і до податкової адміністрації,  часто плутають публічну інформацію із зверненнями громадян. Про те, як правильно оформити запит на отримання публічної інформації в органах ДПС розповідає виконуюча обов’язки  завідувача сектору із забезпечення доступу до публічної інформації   Таміла Мельник.

Таміло Олександрівно, що підпадає під визначення „публічна інформація”?

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом „Про доступ до публічної інформації”.

Що необхідно зробити, щоб отримати публічну інформацію в органах ДПС?

Для того, щоб отримати публічну інформацію потрібно подати запит.

Запит може бути поданий:

на поштову адресу:

Державна податкова адміністрація у Полтавській області,

36014, м. Полтава, вул. Фрунзе, 4

(на конверті вказувати „Публічна інформація”);

на електронну адресу: info Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ;

факсом: 50-05-20;

за телефоном (0532) 50-35-11;

в усній формі особисто посадовим особам спеціального структурного підрозділу ДПА у Полтавській області, на який покладено функції щодо організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації.

Запит може бути поданий особисто до структурного підрозділу ДПА у Полтавській області, на який покладено функцію щодо організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку (з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 13-00 год. та з 13-45 до 18-00 год. (у п’ятницю – до 16-45 год.)).

У запиті необхідно обовязково зазначити спосіб отримання інформації (поштою, факсом, електронною поштою).

Таміло Олександрівно, протягом якого часу органи податкової служби повинні розглянути запит та надати відповідь?

Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин із дня отримання запиту.

У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

Хто може подавати запити до органів податкової служби?

Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи ДПА у Полтавській області в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

Чи існують певні вимоги до складання запитів?

Згідно п.4 ст.19 даного Закону письмовий запит подається у довільній формі.

Для спрощення процедури оформлення запитувачам інформації пропонується заповнювати відповідні форми запитів на інформацію. Зазначені форми можна отримати в приміщенні ДПА у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 4 або на офіційному сайті ДПА у Полтавській області в розділі „Доступ до публічної інформації”.

На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Інформація на запит надається безоплатно. Але слід звернути увагу на те, що у разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Таміло Олександрівно, як бути у випадку, коли громадянин з певних причин не може самостійно подати письмовий запит?

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник структурного підрозділу ДПА у Полтавській області, на який покладено функцію щодо організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

Чи є випадки, у яких запитувачу може бути відмовлено у наданні інформації ?

У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації  не володіє і не зобовязаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит,

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом,

3) особа, яка подала запит не оплатила фактичні витрати, повязані з копіюванням або друком (біьше 10 сторінок копій документів за рахунок запитувача інформації),

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною пятою статті 19 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», яка зазначає обовязковий зміст запиту

- прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Рішення, дії чи бездіяльність органів ДПА України можуть бути оскаржені до керівника ДПА у Полтавській області або суду.

ДПА у Полтавській області