Про застосування митної декларації типу «ЕА»

Згідно з положеннями ч.4 ст. 259 Митного кодексу України (далі – Кодекс) за рішенням органу доходів і зборів, яким оформлена попередня митна декларація, випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, може бути здійснено після переміщення цих товарів, транспортних засобів через митний кордон України без пред’явлення їх цьому органу доходів і зборів.

Подання митниці попередніх митних декларацій з обсягом даних, необхідним для випуску товарів у митний режим (далі – декларація типу «ЕА»), здійснюється відповідно до пунктів 3.9, 3.10 Порядку виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення товарів  із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2012 № 631, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.08.2012 за № 1360/21672, з наданням документів та/або відомостей, передбачених ч.3 ст. 335 Кодексу.

Згідно з ч.8 ст. 259 Кодексу попередня митна декларація приймається органом доходів і зборів, якщо її перевіркою встановлено, що вона містить необхідні відомості щодо товару і до неї додано необхідні документи або їх копії, у тому числі у вигляді електронного документа. У разі відсутності на момент подання попередньої митної декларації оригіналів документів дозволяється подання їх копій.

При заявленні (декларуванні) країни походження товарів подання оригіналів документів про походження є обовязковим, зокрема, у разі, коли це передбачено міжнародним договором.

Згідно з п.3.19 Порядку виконання митних формальностей під час здійснення  транзитних переміщень, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2012 № 1066, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.12.2012 за № 2120/22432, рішення про випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення за декларацією типу «ЕА» без пред’явлення їх митниці призначення вноситься уповноваженою посадовою особою митниці призначення до ЄАІС.

Наявність в ЄАІС рішення митниці призначення про випуск товарів у відповідний митних режим за декларацією типу «ЕА» є підставою для зняття зазначених у витягу з такої декларації товарів, транспортних засобів комерційного призначення  з контролю за переміщенням у митниці відправлення.

Керуючись положеннями Кодексу та особливостями ввезення на митну територію України товарів різними видами транспорту, декларація типу «ЕА» не може бути використана для випуску у митний режим окремих видів товарів без доставки та предявлення їх органу доходів і зборів, яким оформлена така попередня митна декларація.

Зазначене вище, зокрема, стосується підакцизних товарів, а також: товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, трубопровідним транспортом, лініями електропередачі; товарів, що під час ввезення на митну територію України декларуються у митні режими, відмінні від імпорту, реімпорту, тимчасового ввезення, переробки на митній території; товарів, задекларованих за однією декларацією типу «ЕА», пропуск яких під час ввезення на митну територію України здійснювався з розбивкою на окремі частини, у тому числі у звязку з переміщенням у різних транспортних засобах або контейнерах.

 

Головне управління ДФС у Полтавській області