Зміни до класифікаторів

9 січня 2019 року набирає чинності наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2018 №1075 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року №1011".

Звертаємо увагу на те, що внесено зміни до деяких відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій.

Наказ оприлюднений на веб-порталі ДФС України 29.12.2018року.

 

**************

Зміни до Класифікатора особливостей переміщення товарів

через митний кордон України,  Класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України, Класифікатора документів, Класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами,Класифікатора одиниць вимірювання та обліку, що використовуються у процесі оформлення митних декларацій

  1. Розділ1 «Особливості переміщення товарів» Класифікатору особливостей переміщення товарів через митний кордон України після позиції «НІ» доповнити новою позицією«HJ» такого змісту:

«

HJ

Митне оформлення для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в миті режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 01 січня 2015 року до 25 листопада 2018 року, в тому числі які були вивезені за межі митної території України після 25 листопада 2018 року та ввезені повторно

720

».

2. У Класифікаторі звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України:

1) у розділі І «Загальний (Імпорт)»:

позиції «98» та «109» викласти у такій редакції:

«

98

Товари (крім підакцизних), що не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України

171

підпункт 12 пункту 4 розділу XXI Митного кодексу України

-

-

171

пункт 47 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України

109

До 01 січня 2023 року  товари, які ввозяться резидентами - суб'єктами космічної діяльності, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України «Про державну підтримку космічної діяльності»

182

Митний кодекс України, розділ XXI, пункт 4, підпункт 4

-

-

182

Податковий кодекс України, Перехідні положення, підрозділ 2, пункт 3, підпункт «а»

»;

доповнити після позиції «111» новою позицією «112»такого змісту:

«

112

Ввезення на митну територію України кузовів до автомобілів легкових, за умови подальшого виготовлення з них автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД

-

-

185

Податковий кодекс України, розділ ХХ «Перехідні положення», підрозділ 5, пункт 20

-

-

»;

2) урозділі ІІІ «Застосування податкових пільг при ввезенні на митну територію України товарів громадянами» доповнити після позиції «9» новою позицією «10» такого змісту:

«

10

Легкові транспортні засоби, що використову-валися, які ввозяться на митну територію України фізичною особою для власного використання в кількості один легковий транспортний засіб на таку особу

-

-

309

Податковий кодекс України, розділ ХХ «Перехідні положення», підрозділ 5, пункт 20

-

-

»;

3) у розділі V «Застосування звільнень від сплати митних платежів залежно від обраного митного режиму» позицію «17» викласти у такій редакції:

«

17

Тим-часо-вевве-зення

Техніка, обладнання, устаткування, машини, механізми, прилади, пристрої, що ввозяться з метою виконання робіт з реконструкції наявних і будівництва нових будівель і споруд, що є об'єктами Бортницької станції аерації, а також для проведення робіт з їх оснащення, надання послуг у рамках реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод

518

пункт 4 2 розділу XXI Митного кодексу України

-

 

518

пункт 47 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України

».

3. У розділі 5 «Документи та відомості, що підтверджують дотримання обмежень, встановлених законами України, щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України» Класифікатору документів:

доповнити після позиції «5069» новою позицією «5070» такого змісту:

«

5070

Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів

»;

доповнити після позиції «5140» новою позицією «5141»такого змісту:

«

5141

Заява декларанта або уповноваженої ним особи, у вигляді внесення коду до митної декларації, про те, що товари не є генетично модифікованим організмом або продукцією, виробленою із застосуванням генетично-модифікованих організмів

».

4. УКласифікаторі видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами:        позицію «121» викласти у такій редакції:

«

121

Мито на транспортні засоби (крім транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з  01 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України від 08 листопада 2018 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів»)та шини до них, що ввозяться на територію України фізичними особами

15010500

Митний кодекс України, розділ XII, Закон України від 08.11.2018 № 2611-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів»

»;

доповнити після позиції «121» новою позицією «321» такого змісту:

«

321

Мито на транспортні засоби, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 01 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України від 08 листопада 2018 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів»

15011200

Закон України від 08.11.2018 № 2611-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів»

»;

позицію «185» викласти у такій редакції:

«

185

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів; транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з  01 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України від 08 листопада
2018 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів»)

14030800

Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 215, підпункт 215.3.51,

підпункт 215.3.7

»;

доповнити після позиції «185» новою позицією «385» такого змісту:

«

385

Транспортні засоби, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з  01 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України від 08 листопада 2018 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів»

14031200

Закон України від 08.11.2018 № 2611-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів»

»;

позицію «128» викласти у такій редакції:

«

128

Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів фізичними особами (крім транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 01 січня
2015 року до дня набрання чинності Законом України від 08 листопада 2018 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів»)

14070100

розділ V Податкового кодексу України,

Закон України від 08.11.2018
№ 2611-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів»

»;

доповнити після позиції «128» новою позицією «328» такого змісту:

«

328

Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 01 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України від 08 листопада 2018 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів»

14070300

Закон України від 08.11.2018 № 2611-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів»

».

5. У Класифікаторі одиниць вимірювання та обліку, що використовуються у процесі оформлення митних декларацій доповнити після позиції «214» новою позицією «245» такого змісту:

«

245

KWH

Кіловат-година

кВт·год

 

Головне управління ДФС у Полтавській області