Реєстрація та облік платників податків у відповідності до вимог Податкового кодексу

У главі 6 ст.63 Податкового кодексу України визначено, що платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних органах державної податкової служби за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, органи державної податкової служби за місцезнаходженням таких об'єктів у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.

Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідними розділами Податкового кодексу України.

Розділом VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом ДПС України від 22.12.2010 №979 та зареєстрованого в Мінюсті за №1439/18734 30.12.2010 встановлено порядок обліку об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням.

Якщо у платника податків відбувається реєстрація, створення чи відкриття об’єкта оподаткування на території адміністративно-територіальної одиниці, де він не перебуває на обліку, то такий платник податків зобов’язаний стати на облік за неосновним місцем обліку в органі державної податкової служби за місцезнаходженням такого об’єкта.

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (об’єкт оподаткування), за ф. № 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після його реєстрації, створення чи відкриття до органу державної податкової служби за місцезнаходженням такого об’єкта.

У разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження або стану об’єкта оподаткування, платник податків надає зазначене повідомлення за ф. № 20-ОПП з оновленою інформацією до органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

При невиконанні вимог главі 6 ст.63 Податкового кодексу України стосовно наданні платниками податків інформації про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням застосовується стаття 117 ПК „Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби”.

На даний час органами державної податкової служби Полтавської області розпочата інвентаризація об'єктів оподаткування і об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням платників податків.

Рекомендований довідник типів об’єктів оподаткування оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу державної податкової служби та розміщується на інформаційних стендах в органах державної податкової служби.

 

Відділ реєстрації  та обліку платників

ДПА у Полтавській області