ОГОЛОШЕННЯ

e-mail Друк PDF

Державна податкова адміністрація у Полтавській області повідомляє, що  19.12.2011 року в приміщенні ДПА у Полтавській області (м. Полтава вул. Фрунзе,4) в 15-00 відбудеться засідання комісії з формування „Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави” у 2012 році.

Для участі в конкурсі суб’єктам господарювання до 14.12.2011 року необхідно надати в комісію наступні документи:

заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням вартості власного капіталу, кількості працівників, наявності офіційної сторінки або електронної адреси в мережі Інтернет;

копію установчого документа, засвідчену суб’єктом господарювання;

копії ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності (за наявності);

довідку про власні складські приміщення або копію договору оренди складських приміщень у тому регіоні, де подається заява;

копії документів, які підтверджують можливість проведення біржових торгів (свідоцтво про реєстрацію (акредитацію) члена біржі, власника біржового місця, брокерської контори);

баланс або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та звіт про фінансові результати за останній звітний період, що передує даті подачі документів.

Додаткова інформація щодо умов проведення конкурсу надається за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, тел./факс (0532) 7-06-86.

Управління погашення прострочених

податкових зобов’язань

ДПА у Полтавській області