Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Листом від 13.03.2012 №7248/7/18-3117 Державна податкова служба України повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 10.02.2012 № 144, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.02.2012 за № 319/20632, затверджені Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість (далі – Зміни). Зазначений наказ опублікований у № 18 (12.03.2012, ст.672) Офіційного вісника України і з дня його офіційного опублікування набрав чинності.

Зміни внесені з метою забезпечення реалізації вимог Закону України від 04.11.2011 № 4014-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності", спрощення процедури реєстрації платників податку на додану вартість, а також у зв'язку із запровадженням нового національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457.

Зокрема, урегульовані процедури реєстрації платниками ПДВ осіб, які:

переходять із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом;

переходять із сплати інших податків і зборів, встановлених Кодексом, на спрощену систему оподаткування, що передбачає сплату ПДВ;

змінюють ставку єдиного податку, що не передбачає сплати ПДВ, на ставку єдиного податку у розмірі 3 відсотка.

В напрямку запровадження нової, спрощеної процедури реєстрації платників ПДВ, скоротилася форма реєстраційної заяви платника ПДВ (ф. № 1-ПДВ) за обсягом з 10 сторінок до 3-х.

У зв'язку із зміною національного класифікатора "Класифікація видів економічної діяльності" Змінами встановлено, що достовірність відомостей про види економічної діяльності сільськогосподарського підприємства підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру, який додається до заяви та містить відомості про види економічної діяльності сільськогосподарського підприємства на основі національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (далі - КВЕД-2010). До 31.12.2012 дані про види економічної діяльності можуть бути надані на основі національного класифікатора України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності" (далі - КВЕД-2005), якщо в Єдиному державному реєстрі щодо заявника містяться відомості про види економічної діяльності на основі КВЕД-2005.

Відповідно, змінено форму заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість (ф. № 1-РС), а також форму свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість (ф. № 2-РС). Зокрема, у новій формі заяви забезпечена можливість вказувати види діяльності або на основі КВЕД-2010 або на основі КВЕД-2005. У зміненій новій формі Спеціального свідоцтва передбачається, що назви видів діяльності зазначаються відповідно до конкретного підпункту пункту 209.17 статті 209 розділу V Податкового кодексу України, із зазначення у дужках коду КВЕД та класифікатора "КВЕД-2010" або "КВЕД-2005". Окрім того, нова форма Спеціального свідоцтва є двосторонньою і більш зручною для друку даних про види діяльності (особливо, коли таких більше шести). Водночас пунктом 4 зазначеного наказу передбачено, що до 01.01.2013 дозволено використання бланків Спеціальних свідоцтв, виготовлених до набрання чинності наказом (наявних бланків попереднього зразку).

Змінами урегульовані і окремі питання перереєстрації платників ПДВ.

Встановлено, що якщо зміни у даних платника ПДВ стосуються найменування юридичної особи або зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця, то при використанні реквізитів старого свідоцтва в період перереєстрації такий платник ПДВ зазначає одночасно нове та попереднє найменування (прізвище, ім'я, по батькові).

Також визначено, що у разі встановлення розбіжностей між даними Свідоцтва та Реєстру або невідповідності внесених до Свідоцтва та/або Реєстру даних відомостям Єдиного державного реєстру, наявності неправильних записів або помилок у записах Свідоцтва та/або Реєстру, після з'ясування причин та обставини таких розбіжностей, відповідні коригування у Свідоцтві та/або Реєстрі проводяться одночасно із перереєстрацією платника ПДВ та видачею нового Свідоцтва (за новим номером).

Управління оподаткування юридичних осіб

ДПС у Полтавській області