УЗАГАЛЬНЮЮЧА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ щодо визначення курсових різниць по заборгованості в іноземній валюті, що виникла до 1 квітня 2011 р.

Затверджено

наказом ДПС України

від 15.02.2012 р. № 120

УЗАГАЛЬНЮЮЧА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

щодо визначення курсових різниць по заборгованості в іноземній валюті, що виникла до 1 квітня 2011 р.

Відповідно до пп. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку.

Пунктом 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193 (далі - ПБО 21), визначено, що курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. Також згідно з пунктами 7 - 8 ПБО 21 курсові різниці визначаються за монетарними статтями балансу в іноземній валюті.

Відповідно до п. 4 ПБО 21 під монетарними статтями розуміють статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.

Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення господарських операцій та на дату балансу (п. 8 ПБО 21).

Запитання. Чи перераховуються відповідно до пп. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу курсові різниці за заборгованістю в іноземній валюті, що виникла до 1 квітня 2011 р.?

Відповідь. Курсові різниці за заборгованістю в іноземній валюті, що виникла до 1 квітня 2011 р. та залишилась непогашеною на цю дату, перераховуються відповідно до пп. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу. При цьому балансова вартість такої заборгованості визначається за курсом Нацбанку України станом на 31 березня 2011 р.

________________________________________

Заступник начальника Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів

Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України О. М. ЗАДОРОЖНИЙ