Зв’язок між державою та громадянином

Робота зі зверненнями громадян – важлива складова діяльності органів Державної податкової служби, адже саме так забезпечується зворотний зв’язок із громадськістю, формується ідеологія добровільної сплати податків. Саме тому Державна податкова служба у Полтавській області приділяє особливу увагу розгляду звернень громадян, задоволенню їх законних прав та інтересів, забезпеченню громадянам їх конституційного права на звернення.

За перший квартал до Державної податкової служби у Полтавській області надійшло 242 письмових звернення громадян, серед яких 227 заяв та 15 скарг.

Громадян передусім цікавлять питання: ухилення від сплати податків - 53 звернення, або 21,9 %, оподаткування доходів підприємницької діяльності - 36 звернень, або 14,8%, податок на доходи фізичних осіб – 30 звернень, або 12,4 %, питання фінансового забезпечення колишніх працівників органів ДПС – 22 звернення, або 9,1 % та питання контрольно-перевірочної роботи - 19 звернень, або 7,9 % загальної кількості звернень.

За звітний період до податкових органів області надійшло 5 колективних письмових звернень – 2% в загальній структурі звернень.

Аналізуючи структуру звернень за соціальним станом заявників, слід зазначити, що 66 звернень надійшло від СПД - фізичних осіб (27,2%), 25 (10,3%) – від працівників органів ДПС (у т.ч. колишніх), в 123 зверненнях соціальний стан заявника не вказувався (50,1 % загальної кількості звернень), від інших категорій громадян (які здійснюють незалежну професійну діяльність, депутати різних рівнів, пенсіонери, робітник, селянин, працівник бюджетної сфери, безробітний) надійшло 28 звернень (11,6%).

Відповіді на всі письмові звернення громадян надано у встановлений законодавством термін.

Одна з найефективніших форм роботи із зверненнями – це прийом громадян посадовими особами ОДПС.

Організації особистого прийому громадян приділяється значна увага з боку посадових осіб ОДПС у Полтавській області. В кожному податковому органі області створено належні умови для проведення особистого прийому громадян, а саме, для зручності громадян на перших поверхах адмінбудівель облаштовано громадські приймальні для надання громадянам відповідних інформаційних та консультативних послуг. Порядок та графіки прийому громадян посадовими особами податкової служби усіх рівнів доведено до громадян через регіональні засоби масової інформації, мережу Інтернет та інформаційні стенди в приміщеннях податкових інспекцій.

Протягом січня-березня поточного року керівництвом податкових органів області здійснено 16 особистих прийоми громадян.

За потребою, проводиться першочерговий особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання „Мати-героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу та України.

Всім громадянам під час особистих прийомів громадянам надані вичерпні усні роз’яснення та прийняті відповідні рішення щодо вирішення зазначених громадянами питань в межах чинного законодавства. Відмов з боку фахівців ДПС у Полтавській області у задоволенні права на звернення не зафіксовано. Порушення при розгляді звернень громадян на особистому прийомі відсутні.

Сектор із забезпечення доступу до публічної

інформації та розгляду звернень громадян

ДПС у Полтавській області