Прозорість та ефективність податкового контролю

Форми податкового контролю визначаються вимогами податкової політики держави – це в першу чергу контроль за правильністю і своєчасністю сплати податків. Тому податковий контроль, у сучасних умовах інтеграції України в європейське політичне та економічне співтовариство, є багаторівневим і всебічним.

На сьогодні податкова служба не має більш важливого завдання, ніж налагодження системної роботи по впровадженню ефективних методів боротьби з тіньовою економікою. Система протидії тіньовій економіці постійно удосконалюється та доповнюється у відповідності з вимогами часу. Ця проблема є актуальною, адже постійно з'являються нові схеми ухилення від сплати податків, зокрема щодо сплати податку на додану вартість.

Несплата ПДВ, зловживання незаконним його відшкодуванням стали для окремих суб’єктів підприємницької діяльності серйозним джерелом незаконного збагачення та перекачування коштів з державного бюджету до тіньової економіки. Нерідко шахраями використовується схема щодо завищення податкового кредиту та заниження податкових зобов’язань зі сплати ПДВ через використання підприємств, які мають ознаки фіктивності, не декларують проведених фінансових - господарських операцій та не сплачують до бюджету податків.

Під час відпрацювання цієї категорії платників основною метою податкових органів є виявлення безпосередньо платників податків, якими використано у власній господарській діяльності або реалізовано кінцевому споживачу товари (роботи або послуги), операції по руху яких не задекларовано, тобто набувачів податкової вигоди. Перевірка за ланцюгом проводиться з урахуванням того, що, як правило, платники, через яких здійснює свій рух віртуальний товар, не мають реальних активів, а податкові зобов’язання декларують на рівні податкового кредиту.

Основним завданням підрозділів податкового контролю ДПС у Полтавській області залишається проведення перевірок (звірок) підприємств ризикової категорії. Метою таких перевірок є виявлення та зупинення схем мінімізації податкових зобов’язань, як податку на додану вартість, так і податку на прибуток, запобігання фактів взаємодії легально існуючих підприємств з “фіктивними” чи “транзитними” структурами. Для того, щоб робота у даному напрямку виконувалась якомога ефективніше ДПС України було розроблено алгоритм відпрацювання суб’єктів господарювання, який передбачає бездоганну взаємодію між структурними підрозділами податкової міліції, оподаткування юридичних та фізичних осіб, правової роботи і податкового контролю.

В результаті цієї роботи впродовж першого півріччя 2012 року підрозділами податкового контролю області проведено 152 перевірки/звірки підприємств зазначеної категорії, якими охоплено „схемний” податковий кредит на загальну суму 141,2 млн. грн.

За результатами контрольно-перевірочних заходів встановлено відсутність реального здійснення господарських операцій на суму 6,7 млн. грн., донараховано ПДВ на загальну суму 3,6 млн. грн., підприємствами самостійно зменшено „схемний” податковий кредит на суму 1,3 млн. грн.

Від уміння аналітично мислити, професійно підходити до виконання своїх функціональних обов’язків, використання інформації, що накопичується в автоматизованих системах ДПС і надходить із інших, зовнішніх джерел, залежить оперативність та результативність контрольно-перевірочної роботи. Тож, створення та запровадження високоефективної прозорої системи організації та проведення податкового контролю повинне забезпечити зростання рівня добровільної сплати податків, збільшення надходжень до бюджету, зменшення податкового боргу і випадків ухилень від сплати податків, а також зростання підтримки податкової служби з боку громадськості.

Управління податкового контролю

ДПС у Полтавській області