Бюджетні надходження Полтавщини формує промисловий комплекс

Відновлення ключових економічних показників є запорукою стабільного функціонування всієї системи державних фінансів.

За підсумками роботи у січні-серпні поточного року податковою службою області до державного бюджету було мобілізовано понад 10,5 млрд.грн. податків, що на 16,3 % перевищує показники відповідного періоду минулого року.

Приріст збору забезпечено по всіх провідних податках, зокрема: по податку на додану вартість – на 33,3%, по податку на прибуток – на 12%, по акцизному збору з вироблених в Україні товарів – на 9,8%.

Стабільно наповнюються і місцеві бюджети. Так, за вісім місяців 2012 року до місцевих бюджетів Полтавщини податковою службою мобілізовано майже 2,2 млрд.грн. платежів, що перевищує минулорічний обсяг надходжень за вдіповіний період на 24,6%, або на 434 млн.грн. Надходження зросли по всіх провідних податках, в тому числі і по податку з доходів фізичних осіб - на 211,4 млн.грн., або на 17,1%.

Головні макроекономічні параметри Полтавської області демонструють позитивний результат та, як наслідок, бюджети всіх рівнів забезпечені адекватними надходженнями податків та зборів.

Якщо доля промисловості у створенні валової доданої вартості області складає близько 50% відсотків, то у структурі зібраних податків на галузь припадає близько 83,4%. За 8 місяців 2012 року весь промисловий комплекс області перерахував до бюджетів всіх рівнів 10,6 млрд.грн.

Саме з промисловим комплексом пов’язані надходження в бюджет рентних платежів, акцизного збору. Від промислових підприємств бюджет отримує найбільші суми податку на прибуток та податку на додану вартість.

В поточному році промисловці збільшили сплату податків до бюджету на 17,8%, або на 1,6 млрд.грн. проти відповідного періоду попереднього року. І це при тому, що індекс промислового виробництва склав 100,9% до січня-липня 2012 року.

Промисловий комплекс Полтавщини багатопрофільний та налічує в собі широкий спектр видів діяльності, починаючи з добувної галузі, яка забезпечила за 8 місяців року надходження в обсязі 3,5 млрд.грн., або 27,6% загального збору та переробної сфери, де домінує галузь по виробництву харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. Ця галузь забезпечила 3,4 млрд.грн., або 27,3% від всього збору податків по області. Досить значні надходження забезпечує в області нафтопереробна галузь – 1,7 млрд.грн., або 13,3%.

Слід відзначити значний ріст як економічних показників, так і показників розрахунків з бюджетом в такій зовнішньо-орієнтованій галузі промислового виробництва, як машинобудування. За 8 місяців 2012 року проти відповідного періоду попереднього року, збір податків у машинобудуванні зріс на 13,6%. Вцілому підприємствами галузі у поточному році до бюджетів всіх рівнів спрямовано 1,3 млрд.грн. податків та зборів.

Наведені цифри зайвий раз підкреслюють, що основні бюджетні надходження в області формуються в промисловому комплексі. В майбутньому ж завдяки стабілізації економіки та партнерським стосункам, що склалися між податкової службою Полтавщини та платниками податків є можливість прогнозувати подальший ріст платежів до бюджету.

Олена Слончак

начальник управління прогнозування, аналізу,

обліку та звітності ДПС у Полтавській області