Відмова органів ДПС у взятті на облік рахунку: підстави та наслідки

З метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до положень Податкового кодексу України Державною податковою службою України розроблено наказ „Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби”, який затверджено Міністерством фінансів України 2 квітня 2012 року № 426 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2012 року за № 613/20926.

Зазначений Порядок розроблено відповідно до статті 69 розділу II Податкового кодексу України, Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис" та Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1452.

Відповідно до п.6.1. Наказу № 426: органи ДПС мають перевіряти інформацію про відкриття/закриття рахунків Платників податків, отриману від фінансових установ, на відповідність існуючій інформації в Єдиному державному реєстрі, у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, у ДРФО та у базах даних органів ДПС.

Результатом такої перевірки і може бути відмова у взятті рахунку на облік в органі державної податкової служби.

Відповідно до пункту 3 Наказу № 426 у разі відкриття рахунку підставою для відмови в узятті органом державної податкової служби рахунку на облік є:

1 – відсутність Платника податків на обліку в органі ДПС – платник податків не перебуває на обліку в органі ДПС, який визначено реквізитами „Код ДПС, у якій зареєстрований клієнт як платник податків” електронного повідомлення, яке банк направляє до ДПС або дата відкриття рахунку менша дати державної реєстрації платника податків (вищенаведена ситуація, коли після переоформлення поточного рахунку з тимчасового на постійний у Повідомленні для ДПС банком зазначається невірна дата відкриття рахунку (перша дата)).

З усіх повідомлень про відкриття рахунків, по яким надана відмова, переважну більшість складають повідомлення з причиною відмови 1 – відсутність платника податків на обліку в органі державної податкової служби. Тобто, банки відправляють повідомлення про відкриття рахунків за невірними адресами, оскільки реєстраційні дані клієнтів не оновлені.

Це при тому, що довідка за формою №4-ОПП містить не тільки назву органу державної податкової служби, а і код органу державної податкової служби, у якому зареєстрований клієнт як Платник податків, що спрощує відправку електронного повідомлення про відкриття рахунку, оскільки однозначно визначає адресата.

2 – наявність у Єдиному державному реєстрі запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця – тобто платника податків припинено, ліквідовано, закрито.

А також на платників податків, які знаходяться у стані припинення, та у зв’язку із цим відповідно до чинного законодавства мають обмеження щодо відкриття рахунків у фінансових установах, а саме:

- у разі припинення юридичної особи внаслідок її ліквідації для проведення ліквідаційної процедури використовується один поточний рахунок юридичної особи;

- у разі банкрутства юридичної особи ліквідатор зобов'язаний використовувати при проведенні ліквідаційної процедури тільки один рахунок боржника в банківській установі,

При цьому врахована можливість переведення платника податків на обслуговування з одного банку до іншого як за власною ініціативою, так і у разі ліквідації банку, шляхом надання такому платнику податків можливості відкриття двох рахунків.

3 – наявність у Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

4 – наявність у Єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про відкриття такого рахунку іншому платнику податків або зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції – це можливо у разі, якщо в Повідомленні надійшла інформація про відкриття рахунку, який вже знаходиться на обліку в органі державної податкової служби, але він належить платнику податків з іншим ідентифікаційним номером або значення дати операції як дати відкриття рахунку не відповідає наявній в органі державної податкової служби.

5 – наявність в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про такий рахунок, яка збігається з реквізитами, що надійшли від фінансової установи в Повідомленні про відкриття рахунку – це відбувається у разі отримання в Повідомленні інформації про відкриття рахунку, по якому вже є відомості і отримані реквізити співпадають з наявними в органі державної податкової служби

6 – наявність в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про видачу Платнику податків, щодо якого надійшла інформація про відкриття рахунку, довідки про відсутність заборгованості по податках та зборах за формою N 22-ОПП, яка видається Платнику податків за умови закриття всіх рахунків для закінчення процедури державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця

Відповідно до статей 37 та 47 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем державному реєстратору в числі інших документів подається довідка відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках та зборах за формою №22-ОПП.

Згідно із пунктом 8 Порядку обліку платників податків та зборів, таку довідку видає платнику податків орган державної податкової служби після проведеної перевірки платника податків та його відокремлених підрозділів та спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених податкових зобов'язань у разі встановлення факту відсутності заборгованості платника податків та його відокремлених підрозділів, а також за умови наявності повідомлень від фінансових установ про закриття всіх рахунків такого платника податків, у тому числі відкритих через відокремлені підрозділи.

Тобто, відмова із зазначеною підставою свідчить про спробу платника податків відкрити рахунок після отримання довідки органу ДПС, яка видається для закінчення процедури державної реєстрації припинення та свідчить про закриття всіх рахунків такого платника податків;

7 – наявність судового рішення щодо заборони взяття рахунків на облік в органах державної податкової служби.

Ця підстава необхідна для забезпечення виконання рішень суду, ухвал суду, постанов про виконавче провадження щодо обмеження у взятті на облік рахунків платників податків, визначених зазначеними документами, здійснюється перевірка щодо наявності платника податків у переліку платників з обмеженими правами щодо відкриття рахунку.

8 – наявність в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про закриття такого рахунку (крім рахунків, які відкриваються в органах Державного казначейства України).

В реєстрі рахунків наявна інформація про закриття даного рахунку, що надійшла раніше інформації про відкриття.

Відмова в узятті на облік рахунку буде надходити у разі, якщо від фінансової установи надійшла інформація про відкриття такого рахунку, щодо якого в реєстрі повідомлень вже є інформація про його закриття, а також якщо надходить інформація про відкриття та закриття рахунку в один день.

Таке правило не стосується рахунків, які відкриваються в органах Державного казначейства України.

9 – невідповідність інформації щодо ідентифікаційного коду (номера), найменування (прізвища, імені, по батькові), місцезнаходження (місця проживання) платника податків, поданої у Повідомленні, цим відомостям Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб.

Відмова в узятті на облік рахунку буде надходити у разі, якщо від фінансової установи надійшла інформація, яка не відповідає інформації щодо платника податків, наявній в органах державної податкової служби.

10 - відсутність у Єдиному державному реєстрі платника податків - фізичної особи - підприємця або юридичної особи чи її відокремлених підрозділів, які відповідно до законодавства повинні бути включені до Єдиного державного реєстру.

Якщо за даними Реєстру платників податків цей платник податків має обов’язок щодо включення до Єдиного державного реєстру та щодо цього платника податків не надходило жодної відомості з Єдиного державного реєстру або відсутня інформація у відомостях про юридичну особу Єдиного державного реєстру про відокремлений підрозділ надається відмова в узятті на облік рахунку.

Управління інформатизації

та обліку платників податків

ДПС у Полтавській області