З наступного року підприємці, які працюють з касовими апаратами, звітуватимуть до податкової в автоматичному режимі

Починаючи з 1 січня 2013 року наберуть чинності зміни до Закону України „Про застосу¬вання реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громад¬ського харчування та послуг” якими передбачено створення реє¬страторами розрахункових операцій контрольних стрічок в електронному вигляді.

Електронна контрольна стрічка має містити електронні копії всіх фіскаль¬них чеків і Z-звітів. Для цього в Законі № 265/95-ВР з 1 січня 2011 року введено термін „модем” – це окремий або у складі реєстратора розрахункових операцій пристрій, призначений для пе¬редачі копії сформованих реєстратором розрахункових операцій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків в електронному вигляді дротовими або бездротовими каналами зв'язку, до складу якого входить пам'ять для тим¬часового зберігання цих копій.

Суб'єкти господарювання, які ви¬користовують реєстратори розрахун¬кових операцій, що створюють конт¬рольну стрічку в електронному вигляді, або електронні контрольно-касові ре¬єстратори, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді, повинні подавати до органів державної подат¬кової служби дротовими або бездрото¬вими каналами зв'язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на конт¬рольній стрічці в пам'яті реєстраторів розрахункових операцій або модемів, які до них приєднані.

На законодавчому рівні вищезгадані питання регулюються Наказом Міністерства фінансів України від 08.10.2012р. №1057 „Про затвердження Вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних та Порядку передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв'язку до органів державної податкової служби”.

Запровадження контрольної стрічки в елект¬ронному вигляді безумовно є позитивною тенденцією до спрощення документообігу. По-перше, це дасть змогу суб'єктам господарювання не друкувати на папері й не зберігати протягом трьох років паперову контрольну стрічку РРО, а по-друге, у разі використання сучасної касової техніки – не подавати щомісяця звітність про викорис¬тання РРО до ДПС України. Крім того, запровадження електронної контрольної стрічки для деяких видів готівкових операцій дасть змогу ще більше скоротити кількість контрольних заходів – виявлення порушників стане можливим ви¬ключно аналітичними методами.

Наталія Воздвіженська

начальник управління податкового контролю

ДПС у Полтавській області