І все ж таки, що написати, запит, звернення чи прохання надати податкову консультацію???

В процесі забезпечення податківцями Полтавської області доступу до публічної інформації до органів ДПС нерідко надходять листи, на думку запитувачів, є запитами на отримання публічної інформації, а за попереднім опрацюванням таких листів спеціальним структурним підрозділом, який організовує доступ до публічної інформації, з’ясовується, що за змістом – це звернення громадян або листи, які містять прохання надати податкову консультацію.

Отже, якщо ви бажаєте звернутися до органів ДПС з пропозицією, зауваженням, заявою, клопотанням чи скаргою, необхідно написати лист, в якому вказати прізвище, ім’я, по – батькові, місце проживання громадянина, викласти суть порушеного питання та поставити підпис і дату. При цьому лист – звернення можуть написати громадяни України та особи, які не є громадянами України і законно перебувають на її території. Ваш лист-звернення буде розглядатися та вирішуватися в органах ДПС у строк: не більше одного місяця від дня надходження; не пізніше 15 днів від дня отримання та не більше 45 днів, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо. Порядок розгляду заяв і скарг громадян регламентується Законом України „Про звернення громадян”.

Якщо Вам необхідно отримати публічну інформацію, що знаходиться у володінні податкових органів, потрібно подати запит на отримання публічної інформації. При цьому основними реквізитами запиту повинні бути: ім’я запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, номер засобу зв’язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. Подати запит на публічну інформацію можуть фізичні та юридичні особи або об’єднання громадян без статусу юридичної особи. Відповідь на Ваш запит орган податкової служби надасть не пізніше п’яти робочих днів, а якщо інформація велика за обсягом та потребує пошуку серед значної кількості даних строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів. Крім того, у випадках передбачених частинами другою та третьою ст.20 Закону України „Про доступ до публічної інформації” відповідь на запит надається не пізніше 48 годин з дня його отримання.

Якщо Ви – платник податків і прагнете отримати податкову консультацію, Вам необхідно написати лист до органів ДПС з проханням отримати податкову консультацію стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно – правового акта з питань адміністрування податків чи зборів. Слід пам’ятати, що лист повинен містити основні реквізити платника податків, суть порушеного питання, підпис і дату. Відповідь на Ваш лист орган ДПС надасть протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом. Звертаємо Вашу увагу, що податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Сподіваємося, що ця інформація стане у нагоді під час звернень до органів ДПС і допоможе чітко визначити необхідність отримання інформації на запит у розумінні ст..1 Закону України „Про доступ до публічної інформації” надання податкової консультації або розгляду звернення.

 

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації

та розгляду звернень громадян ДПС у Полтавській області