Оподатковуємо іноземні доходи, отримані протягом 2012 року

Деклараційна кампанія 2013 року, яка розпочалася з 1 січня 2013 року, пов’язана з виконанням платниками податку на доходи фізичних осіб вимог пункту 179.1 статті 179 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), згідно з положеннями якого платники податку у відповідних випадках зобов’язані подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, отримані ними протягом 2012 року.

Відповідно до п. 170.11. ст. 170 ПКУ у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу.

Суми доходу у вигляді дивідендів з іноземним джерелом їх виплат включаються до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковуються за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу.

У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.

У разі відсутності в платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до статті 13 цього Кодексу, такий платник зобов'язаний подати до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами.

Не зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов'язання платника податку:

- податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно;

- поштові податки;

- податки на реалізацію (продаж);

- інші непрямі податки незалежно від того, чи належать вони до категорії прибуткових податків або вважаються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав.

Сума податку з іноземного доходу платника податку - резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України.

Форму податкової декларації про майновий стан і доходи, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 року № 1395 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 03.02.2012 № 84, із змінами, внесеними згідно з наказом від 06.07.2012 № 806).

Граничним терміном подання декларації - 30 квітня 2013 року.

Декларація подається до податкового органу за місцем податкової адреси (проживання) платника податку.

Шановні платники податків! Подайте своєчасно декларацію про майновий стан і доходи та виконайте свій конституційний обов’язок!

 

Відділ взаємодії із засобами масової інформації

та громадськістю ДПС у Полтавській області