Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю

Здійснення перевірок платників податків закріплене ст. 20 Податкового кодексу України.

Слід зазначити, що платники податків здійснюють господарську діяльність в різноманітних галузях народного господарства. А тому в ході перевірки виникає необхідність залучення фахівців-експертів, які мають специфічні знання у конкретній галузі народного господарства (виробництва, сільського господарства, будівництва, науки, мистецтва, техніки, економіки тощо), у межах якої платник здійснює діяльність та в ході перевірки якого виникли спірні питання щодо правомірності оцінки та повноти визначення об'єктів оподаткування податками, зборами та платежами. Можливість проведення експертизи під час здійснення податкового контролю визначено ст. 84 Податкового кодексу.

Право на проведення експертизи має як платник податків, так і інша сторона. Експертиза призначається за заявою платника податків або за рішенням керівника (чи його заступника) органу Головного управління Міндоходів, в якому зазначаються:

підстави для залучення експерта;

прізвище, ім'я та по батькові експерта;

реквізити платника податків, стосовно якого здійснюється податковий контроль;

питання, поставлені до експерта;

документи, предмети та інші матеріали, які подаються на розгляд експерта.

Залучення експерта здійснюється на договірних засадах та за рахунок коштів сторони, що є ініціатором такого залучення.

У разі якщо орган Головного управління Міндоходів виступає ініціатором проведення експертизи, його керівник зобов'язаний ознайомити платника податків (його представника) з рішенням про проведення експертизи, а після закінчення експертизи — з висновком експерта.

Водночас слід зазначити, що експерт має право ознайомлюватися з поданими йому матеріалами щодо предмета експертизи і просити надання додаткових матеріалів та відмовитися від надання висновку, якщо поданих матеріалів недостатньо або якщо такий експерт не володіє необхідними знаннями для проведення зазначеної експертизи.

Експерт несе відповідальність відповідно до чинного законодавства за надання завідомо неправдивого висновку.

Крім того, ст. 83 Податкового кодексу визначено, що експертні висновки враховуються під час проведення перевірок.

Такі експертні висновки сторонніх організацій дають змогу за результатами проведених перевірок суб'єктів господарювання здійснювати більш кваліфіковані, обґрунтовані та неупереджені висновки щодо правильності та повноти задекларованих податків та зборів.

Отже, надана Податковим кодексом можливість залучати експертів дає змогу зменшити кількість конфліктних ситуацій, а також скарг платників податків.

Головне управління Міндоходів у Полтавській області