Операції у сфері трансферного ціноутворення

Поняття «трансфертне ціноутворення» ввійшло в обіг з 1 вересня 2013 року згідно з положеннями Закону України віл 04.07.13 р. № 408-VII «Про внесення - змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення».

Закон про трансфертне ціноутворення є ефективним механізмом протидії неконтрольованому виведенню капіталів до офшорних зон та низькоподаткових юрисдикцій.

Трансфертне ціноутворення - система визначення звичайної ціни товару та (або) результатів робіт (послуг) в операціях визначених контрольованими.

До поняття контрольованих операцій належать (за умови, що загальна сума розрахунків платника податків за календарний рік із кожним контрагентом становить не менше 50 млн. грн. без ПДВ) наступні господарські операції:

• за придбаннями (продажами) товарів (робіт, послуг), що здійснюються з пов'язаними особами - нерезидентами;

• за придбаннями (продажами) товарів (робіт, послуг), що здійснюються з пов'язаними особами - резидентами, які: задекларували від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній звітний рік застосовують спеціальні режими оподаткування, сплачують ПДВ і прибуток не за базовою ставкою або не були платниками цих податків па початок року.

Для цілей трансфертного ціноутворення звітним періодом є календарний рік. Суб'єкти господарювання, згідно пп.39.4.1 Податкового кодексу України, зобов'язані подавати звіт про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади. Звіт про контрольовані операції за попередній звітний рік подасться до 1 травня року наступного за звітним.

Головне управління Міндоходів у Полтавській області