Зарплати в „конвертах”: наслідки для підприємства і працівників

Зарплата в „конвертах” - робота без гарантії, майбутнє без пенсії. Погоджуючись на нелегальну або ж напівлегальну зарплату, тобто, на зарплату в „конверті”, громадяни свідомо наражають себе на неприємності.

Головне управління Міндоходів у Полтавській області нагадує, у громадянина, що офіційно не отримує заробітну плату відсутні жодні соціальні гарантії, передбачені для працівника:

- право на відпустку, зокрема, додаткову та без збереження зарплати, відпустку з вагітності та пологів;

- право на оплату листа непрацездатності;

- право на достроковий вихід на пенсію, якщо він працює в шкідливих умовах;

- право на скорочений робочий день, тиждень, якщо він працює в шкідливих умовах;

- право не працювати у вихідний та святковий день;

- право не залучатися до наднормових робіт без власного бажання;

- право на охорону праці;

- право на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- право на гарантії за колективним договором.

У громадянина втрачається стаж роботи та реально зароблена пенсія.

Правова необізнаність істотно послаблює позиції пересічно¬го громадянина у відносинах із працедавцем, який часто - густо порушує закон, не укладаючи трудову угоду з найма¬ним працівником, і вдається до виплати заробітної плати в „конверті”.

У такий спосіб нечесний роботодавець приховує доходи, не подаючи звіт¬ність до органів Міндоходів, і нехтує своїми обов'язками щодо забезпечення законних соціальних гарантій працівни¬ків — може звільняти їх без по¬яснення причин, змушувати працювати понаднормово. Порушуючи права найманого працівника, такий працедавець завдає збитків державі, шко¬дить її соціальній та фінансовій стабільності.

Головне управління Міндоходів у Полтавській області не залишається осто¬ронь проблеми забезпечення трудових прав громадян області, тому одним із основних напрямків роботи по наповненню місцевих бюджетів є робота по виведенню заробітної плати з „тіні”.

Всього з початку року органами Міндоходів області виявлено 1913 фізичних осіб, праця яких викорис¬товувалася працедавцями без укладення трудових угод. За¬вдяки вжитим заходам наймані пра¬цівники реалізували своє пра¬во на офіційне оформлення трудових відносин з працедав¬цями, а до місцевих бюджетів області додатково забезпечено надходження податку на доходи фі¬зичних осіб в сумі 1 млн. 232 тис. грн.

Крім того, на постійному контролі органів Міндоходів області знаходиться питання щодо дотримання платниками норм діючого законодавства про оплату праці, зокрема, виплати заробітної плати у розмірі не нижчому за законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати.

Головним управлінням Міндоходів у Полтавській області щоквартально проводиться аналіз наявних баз даних та виявляються суб’єкти господарювання, які нарощуючи обсяги виробництва та збільшуючи прибутки, виплачують заробітну плату найманим працівникам у розмірі нижчому за законодавчо встановлений рівень та перераховують податок на доходи фізичних осіб до бюджету у незначних розмірах. Перелік таких підприємств направляється до підпорядкованих структурних підрозділів для відпрацювання та вжиття відповідних заходів.

Фахівці підрозділів Міндоходів беруть активну участь у складі робочих груп з координації роботи з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення створених при міських та районних державних адміністраціях. Крім того, працівниками органів Міндоходів області проводиться індивідуальна роз’яснювальна робота з керівниками підприємств, які виплачують заробітну плату найманим працівникам у розмірі нижчому за законодавчо встановлений рівень, та з’ясовуються причини виплати низької заробітної плати.

За результатами проведеної протягом січня–серпня поточного року роз’яснювальної роботи з керівниками таких підприємств, підвищили рівень виплати заробітної плати 1288 підприємств області, до бюджету додатково надійшло 763,9 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб та 268,3 тис. грн. єдиного соціального внеску.

Головне управління Міндоходів у Полтавській області