Щодо окремих питань реєстрації платників єдиного податку

З 1 січня 2014 року набрали чинності Закони України від 05.05.2013 № 441-VII та № 443-VII, спрямовані на покращення умов ведення бізнесу в Україні, спрощення процедур реєстрації платників податків, забезпечення вільного і безоплатного доступу суб'єктів господарювання до інформації з державних реєстрів.

Зокрема, починаючи з 1 січня 2014 року, встановлено право суб'єктів господарювання подавати заяви на добровільну реєстрацію платником єдиного податку під час реєстрації у державного реєстратора. У свою чергу державний реєстратор зобов'язаний передавати до органів Міндоходів електронні копії цих заяв, виготовлені шляхом сканування, одночасно із відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця.

Законом України від 24.10.2013 № 657-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень" передбачено:

оприлюднення на єдиному державному реєстраційному веб-порталі та офіційному веб-сайті Мінлоходів даних про реєстрацію суб'єктів господарювання платниками єдиного податку в органах Міндоходів;

відміну свідоцтва платника єдиного податку та забезпечення права

платників отримати витяги із реєстру платників єдиного податку в органах

Міндохолів.

З метою приведення у відповідність до норм Законів № 441, № 443 та № 657 Міністерством доходів і зборів розроблено проект наказу "Про затвердження форми Запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку, форми Витягу з реєстру платників єдиного податку та Порядку ведення реєстру платників єдиного податку". Проект нової редакції цього наказу оприлюднено на веб-порталі Міндоходів (лист Міндоходів України від 23.01.2014 № 1538/7/99-99-17-02-02-17).

Із врахуванням змін, внесених до Податкового кодексу України, реєстрація платників єдиного податку здійснюється на підставі:

реєстраційних заяв у паперовому вигляді, поданих до органів Міндоходів;

електронних копій реєстраційних заяв, виготовлених шляхом сканування, які передаються державним реєстратором до органів Міндоходів одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

реєстраційних заяв, поданих засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

У разі відсутності визначених Податковим Кодексом підстав для відмови у реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку орган Міндоходів зобов'язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку.

У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку, протягом двох робочих днів з дня подання заяви платнику надається письмова вмотивована відмову, яка може бути оскаржена суб'єктом господарювання у встановленому порядку.

Разом з тим, зазначаємо, що отримання витягів з реєстру не є обов'язковим для платників єдиного податку, оскільки з метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією, щоденно оприлюднюватимуться на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та власному офіційному веб-сайті Міндоходів дані з реєстру платників єдиного податку та інформація про осіб, реєстрацію яких як платників єдиного податку анульовано.

Водночас, отримані свідоцтва платників єдиного податку фізичними особами- підприємцями до 31 грудня 2013 року, підтверджують перебування платника на спрощеній системі оподаткування до отримання витягу із реєстру або внесення змін до реєстру.

Бланк свідоцтва платника єдиного податку, який є документом суворого обліку, підлягає обов'язковому, поверненню органу Мінжоходів, який видавав таке свідоцтво, у разі отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та/або при відмові від спрощеної системи оподаткування.

З метою уникнення проблемних питань, які можуть виникати під час реєстрації платниками спрощеної системи оподаткування, рекомендуємо до прийняття нормативно - правових актів у відповідності до внесених змін до Податкового Кодексу, у разі потреби за зверненням платника надавати підтвердження про його реєстрацію як платника спрощеної системи, керуючись затвердженим Розпорядженням № 432-р від 26.12.2013, надавати платникам єдиного податку, тимчасові витяги, в яких обов'язково повинна міститись інформація згідно додатку 9 вказаного розпорядження, а саме:

- дата (період) обрання або переходу на єдиний податок;

- ставка та група платника єдиного податку;

- вид діяльності для першої та другої груп (код КВЕД та назва виду діяльності);

- для анульованих - дата виключення з реєстру.

Інформаційно-комунікаційний відділ

ГУ Міндоходів у Полтавській області