Щодо повернення державного мита

Головне управління Міндоходів у Полтавській області у зв'язку із постійними зверненнями платників податків щодо повернення державного мита, повідомляє наступне.

Справляння державного мита в Україні регулюється Декретом КМУ від 21.01.1993 року N 7-93 «Про державне мито» із змінами та доповненнями (далі - Декрет). Порядок його обчислення та сплати визначено Інструкцією про порядок обчислення та справляння державного мита, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2012 №811 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року №1623/21935.

Сплачене державне мито підлягає поверненню частково або повністю у випадках, передбачених статтею 8 Декрету, а саме:

- внесення мита в більшому розмірі, ніж передбачена чинним законодавством;

- відмови державних нотаріальних контор або виконавчих комітеті міських, селищних і сільських Рад народних депутатів у вчиненні нотаріальних дій;

- в інших випадках, передбачених законодавством України.

Повернення державного мита провадиться за умови, якщо платником подано заяву до відповідної установи, що справляє мито, протягом року з дня зарахування його до бюджету.

Відповідно до вимог статті 78 Бюджетного кодексу України органи Державної казначейської служби України здійснюють повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджетів за поданням органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету.

Постановою Кабінегу Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 106 «Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету» визначено органи, що контролюють справляння надходжень до бюджету. За податковими органами закріплено контроль надходжень за кодом бюджетної класифікації 22090000 «Державне мито» лише за актами перевірок.

Порядком взаємодії територіальних органів Міністерства доходів і

зборів України, місцевих фінансових органів та територіальних органів

Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам

податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань,

затвердженим спільним наказом Міністерства доходів і зборів України,

Мініністерства фінансів України від 30.12.2013 № 882/1188 передбачено, що

органами Міністерства доходів і зборів України готуються висновки про

повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань у

випадках, передбачених податковим законодавством, на підставі заяви платника податку та за даними особових рахунків.

Отже, органи Міністерства доходів і зборів України готують та надають до органів Державної казначейської служби України підтвердження необхідності повернення помилково та/або надміру сплачених коштів лише в частині сум, визначених органами доходів і зборів за результатами контрольно-перевірочної роботи.

Інформаційно-комунікаційний

відділ ГУ Міндоходів

у Полтавській області