ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР СТАВ РЕЄСТРАЦІЙНИМ. ЧИ ЗМІНИЛАСЯ ЛИШЕ НАЗВА?

Відмова від отримання ідентифікаційного номера через релігійні переконання – протягом багатьох років це чи не найактуальніше питання, що надходить від платників податків на адресу податкових органів. Право на відмову від ідентифікаційного номера надається громадянам Конституцією та Податковим кодексом України. Щоправда, із введенням у дію Податкового кодексу України умови, за яких громадяни України можуть не отримувати ідентифікаційний номер, дещо змінилися.

Раніше у Державний реєстр фізичних осіб не вносилася інформація про осіб, які через свої релігійні переконання відмовлялися від отримання ідентифікаційних номерів. Тепер всі платники податків – фізичні особи повинні реєструватися у податкових органах шляхом включення інформації про них у Державний реєстр фізичних осіб – платників податків, який ведеться податковою службою. Громадяни заповнюють облікову картку зі своїми даними, подають її до органів податкової служби та реєструються у Державному реєстрі під реєстраційним номером облікової картки платника податків, про що податковою службою видається відповідний документ. На прохання громадянина, відмітку про отримання реєстраційного номера можна проставити у паспорті на 7 чи 8 сторінці.

Облік платників податків, які через свої релігійні переконання все ж таки відмовляються від тепер уже реєстраційного номера, проводиться за імя’м та прізвищем, серією та номером паспорту в окремому реєстрі Державного реєстру фізичних осіб..

Зауважте, що всі фізичні особи несуть відповідальність за достовірність інформації, яку вони вносили до реєстраційної картки. Якщо відбувалися будь-які зміни у обліковій картці, як-то зміна прізвища, місця проживання, дати народження тощо - про це необхідно в обов’язковому порядку повідомити органи податкової служби протягом місяця. За невиконання цієї вимоги або подання недостовірної інформації передбачено штрафну санкцію у розмірі 85 гривень. Санкції будуть діяти вже з 1 липня поточного року.

Тому доки штрафні санкції не застосовуються, податкова служба рекомендує всім платникам податків перевірити актуальність власних даних, внесених до Держреєстру. Завітавши до ДПІ за місцем реєстрації та заповнивши необхідні документи, платник податків, у разі необхідності, отримає нову реєстраційну картку. Якщо такої необхідності немає, то за бажанням платника, у нього залишається існуюча картка.

Звертаємо увагу фізичних осіб, у яких вже проставлена відмітка про те, що вони мають право сплачувати податки без ідентифікаційного номера, на те, що ця відмітка не дає права включитися до окремого реєстру Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Для того, щоб бути зарахованими до окремого реєстру Державного реєстру, необхідно завітати до ДПІ та заповнити повідомлення. Також платнику податків буде проставлено відмітку про право сплачувати податки за серією та номером паспорта.

Податкова служба розуміє всю складність процедури, а особливо неповне розуміння окремою категорією платників податків вимог нового Податкового кодексу щодо обов’язковості отримання реєстраційного номера. Але ж зверніть увагу, що реєстраційний номер або номер облікової картки використовується у багатьох повсякденно необхідних ситуаціях: при виплаті доходів, складанні громадських договорів, відкритті розрахункових рахунків, при заповненні митних декларацій, сплаті податків та проведенні державної реєстрації, при отриманні дозволів, ліцензій, патентів, при реєстрації майна, транспортних засобів, поданні декларацій, оформленні пільг тощо. Перелік цей не є вичерпним, але вже з нього зрозуміло, що реєстраційний номер є конче необхідним.

З метою усвідомлення платниками податків важливості отримання реєстраційного номера проводиться широка агітаційна робота, до якої залучені не тільки податківці, а й представники релігійних організацій. Зокрема, главою 20 Кодексу передбачено, що Кабінет Міністрів України разом із зацікавленими релігійними організаціями повинен до кінця поточного року надати проект альтернативного обліку громадян, які відмовляються від отримання реєстраційного номера, та подати його до Верховної Ради України на затвердження.

Тож, усі питання і пропозиції, які будуть надані платниками податків як до своїх релігійних організацій, так і до органів Державної податкової служби, обов’язково будуть розглянуті та враховані.

Лариса Мухіна, начальник відділу реєстрації та обліку платників податків

ДПА у Полтавській області