Окремі аспекти оскарження рішень органів ДФС України

Порядок оскарження рішень контролюючих органів визначено статтею 56 Податкового кодексу України. Цією статтею обумовлені вимоги щодо строків подання скарг та визначені контролюючі органи до яких подаються скарги. Згідно пункту 56.3 Податкового кодексу України скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби - з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44 цього Кодексу) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до контролюючих органів в місті Києві, областях, міжрегіональних територіальних органів. Скарги на рішення контролюючих органів в місті Києві, областях, міжрегіональних територіальних органів та митниць подаються до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

У разі коли контролюючий орган приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, такий платник податків має право звернутися протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання рішення про результати розгляду скарги, зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня.

Поряд з тим, необхідно зосередити увагу, що в разі порушення платником податків вказаних вимог подані ними скарги не розглядаються та повертаються із зазначенням причин повернення.

Згідно пункту 56.20 статті 56 Податкового кодексу, вимоги до оформлення скарги, порядок подання та розгляду скарг встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Порядок оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду органами доходів і зборів, затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 25.12.2013р.

Головне управлінння ДФС у Полтавській області