Сплата митних платежів при ввезені товарів на митну територію України

Визначення ставок митних платежів на товари, що переміщуються через митний кордон України, є одним із основних питань, які виникають під час здійснення митного оформлення товарів.

Відповідно до статті 295 Митного кодексу України митні платежі нараховуються декларантом або іншими особами, на яких покладено обов'язок із сплати митних платежів, самостійно, крім випадків, якщо обов'язок щодо нарахування митних платежів відповідно до цього Кодексу, Податкового кодексу України та інших законів України покладається на органи доходів і зборів.

Відповідно до статті 190 Податкового кодексу України базою оподаткування товарів податком на додану вартість, які ввозяться на митну територію України є договірна (контрактна) вартість, але не нижче митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті і включаються до ціни товарів.

При визначенні бази оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за офіційним курсом валюти України до цієї іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на день подання митної декларації для митного оформлення.

Згідно положень статті 279 Митного кодексу України базою оподаткування митом товарів, що переміщуються через митний кордон України є митна вартість товарів на які законом встановлено адвалерні ставки мита.

Митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є вартість товарів, що використовується для митних цілей, яка базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, (стаття 49 Митного кодексу України).

У відповідності до положень статті 52 Митного кодексу України заявлення митної вартості товарів здійснюється декларантом або уповноваженою ним особою під час декларування товарів у порядку встановленому главою VIII Митного кодексу України.

Декларант, який заявляє митну вартість товару зобов'язаний подати митному органу достовірні відомості про визначення митної вартості, які повинні базуватися на об'єктивних, документально підтверджених даних, що піддаються обчисленню, пункт 2 частини 2 статті 52 Митного кодексу України.

Статтею 17 Угоди про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ І947) закріплено право митних адміністрацій переконатися в правдивості або точності будь-якої заяви, документа або декларації, наданих для цілей митної оцінки та оцінка ввезеного товару для митних цілей повинна ґрунтуватися на дійсній вартості ввезеного товару або вартості аналогічного товару.

Порядок та методи визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, встановлені розділом III Митного кодексу України і базуються на положеннях Угоди про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ І947).

 

Головне управління ДФС У Полтавській області