Щодо подання Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб

Державна податкова адміністрація у Полтавській області нагадує, що термін подання Податкових декларацій з податку на доходи фізичних осіб за січень та лютий 2011 року, що передбачено пп. ”д” п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, закінчується 21 березня 2011 року.

Декларація подається до податкового органу на бланку встановленої форми, яка затверджена наказом ДПА України від 31.01.2011 року № 58, що зареєстрований в Міністерстві юстиції від 09.02.2011 року № 165/11903.

Заповнення та подання Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб поширюється на юридичних осіб (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), самозайнятих осіб, представництва нерезидентів, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що нараховуються (виплачуються) такій особі, та є податковими агентами відповідно до пп.14.1.180. п.14.1. статті 14 Податкового кодексу України.

Декларації подається окремо за кожний місяць (податковий період) протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

Окрема Декларація за календарний рік не подається.

У разі відсутності нарахування доходів Декларація подається без відображення показників.

Якщо останній день терміну подання Декларації припадає на вихідний чи святковий день, то останнім днем терміну вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день.

Декларація подається до ОДПС за місцем реєстрації податкового агента, уповноваженого - юридичної особи або її відокремлених підрозділів, які уповноважені нараховувати та перераховувати податок на доходи фізичних осіб.

Якщо філії, відділенню, іншому відокремленому підрозділу юридичної особи надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку (далі – уповноважений підрозділ), то Декларація стосовно громадян, яким нараховуються (виплачуються) доходи цим підрозділом, подається уповноваженим підрозділом до ОДПС за своїм місцезнаходженням. У реквізитах Декларації зазначаються дані про такий уповноважений підрозділ як податкового агента.

Якщо філії, відділенню, іншому відокремленому підрозділу юридичної особи не надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку, то всі обов’язки податкового агента щодо подання Декларації виконує юридична особа. Декларація з показниками даного неуповноваженого відокремленого підрозділу подається до ОДПС за місцезнаходженням кожного такого не уповноваженого відокремленого підрозділу (відділення, філії), де юридично особа (податковий агент) стає на облік .

Декларація може бути надана ОДПС за добровільним рішенням податкового агента в електронній формі за умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання.

Декларація готується у двох примірниках. Один примірник подається до ОДПС. Другий - з підписом особи, відповідальної за приймання Декларації, штампом, отриманим при обов'язковій реєстрації Декларації в органі державної податкової служби, - повертається податковому агенту.

Більш детальну інформацію можна отримати на веб-сайті ДПА України за адресою: www.sta.gov.ua та ДПА у Полтавській області за адресою: www.sta.poltava.ua або скориставшись послугами Інформаційно-довідкового департаменту ДПА України за багатоканальним телефонним номером 0-800-501-007 (безкоштовно із стаціонарних телефонів) та цілодобово через мережу Інтернет на e-mail: idd @ sta.gov.ua.

Управління масово-роз’яснювальної

роботи та звернень громадян

ДПА у Полтавській області