До відома платників рентної плати

Державна фіскальна служба України з метою своєчасності і повноти декларування податкових зобов’язань з рентної плати (далі – Плата) за ІІ квартал 2015 року та забезпечення внесення засобами ІС „Податковий блок” до інтегрованих карток платників (далі – ІКП) нарахованих сум, листом від 21.07.2015 № 26476/7/99-99-15-04-01-17 повідомляє наступне.

Станом на 10 липня 2015року нову форму податкової декларації з рентної плати не затверджено.

До затвердження нової форми податкової декларації з рентної плати рекомендовано платникам рентної плати залежно вiд об’єкта оподаткування звiтуватися за формами, затвердженими наказами ДПА України:

від 24.12.2010 № 1011 „Про затвердження форм податкових розрахункiв з рентної плати за транспортування нафти i нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та aмiaкy територією України” (далі – форма № 1011), зареєстрованим у Міністерствi юстиції України 20.01.2011 за № 81/18819;

вiд 24.12.2010 № 1018 ,,Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України” (далі – форма № 1018), зареєстрованим у Miністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 28/18766.

Проте форми №№ 1011, 1018 передбачають базовий податковий (звітний) період – календарний місяць.

У зв’язку з цим до визначення для складання звітності нової форми податкової декларації з Плати рекомендуємо платникам подати розрахунки за діючими формами №№ 1011, 1018 із зазначенням у рядку 1 „податковий період” цифри „6”, що буде означати подання розрахунків за ІІ квартал 2015 року із граничним строком подання – 10.08.2015.

Граничним строком сплати та датою проведення нарахування до ІКП для таких розрахунків є 19 серпня 2015 року.

При цьому при заповненні розрахунків платники мають дотримуватися таких рекомендацій.

Форма № 1011:

у рядку 4 „Податкове зобов’язання за звітний період” розділу ІІ необхідно зазначати зобов’язання за звітний квартал;

у рядку 3 „об’єкт оподаткування” додатка до Податкового розрахунку з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами та у рядку 6 „об’єкт оподаткування” додатка до Податкового розрахунку з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України зазначати об’єкт оподаткування за три місяці ІІ кварталу цього року.

Форма № 1018:

у рядку 2.1 „Нараховано збору усього за звітний місяць” розділу ІІ необхідно зазначати зобов’язання за звітний квартал;

у колонці 2.1 „Вид документа (ліцензія або дозвіл)” розділу І вказати ліцензію або дозвіл на радіочастотні ресурси три рази, окремо квітень, травень, червень, у разі дії у відповідному місяці.

Згідно з п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, всупереч нормам Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.

У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації у паперовому вигляді, складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання.

 

Відділ комунікацій ГУ

ДФС у Полтавській області