Впровадження сертифікатів на перевезення товарів

З 01 січня 2016 року передбачається впровадження економічної частини Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами членами, з іншого боку, від 27.06.2014, ратифікованої Законом України від 16.09.2014 №1678-VII, (далі – Угода).

Положеннями Протоколу 1 «Щодо визначення концепції «Походження товарів і методів адміністративного співробітництва» до Угоди передбачено, що сертифікат з перевезення товару EUR.1 має бути виданий митними органами країни експорту.

Сертифікат з перевезення товару EUR.1 видається у разі, якщо його потрібно пред’явити як доказ, що товари відповідають вимогам преференційного походження товарів, при застосуванні пільг зі сплати мита при імпорті в Швейцарію, Норвегію, Ісландію, Ліхтенштейн.

Порядок заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2014 №1142.

Для видачі сертифіката експортер повинен пред’явити митниці такі документи:

заяву, що містить декларацію експортера для видачі сертифіката, за формою, визначеною додатком 3а до Угоди;

заповнений відповідно до вимог Угоди бланк сертифіката (оригінал бланка сертифіката, дві паперові копії сертифіката);

документи, що підтверджують походження товарів з України, у разі якщо це перша поставка таких товарів до держав ЄАВТ.

ГУ ДФС у Полтавській області