Щодо порядку сплати та повернення єдиного податку суб'єктами малого підприємництва

Державна податкова адміністрація у Полтавській області нагадує, що з 1 січня 2011 року відповідно до підрозділу 8 Розділу XX Податкового кодексу України продовжена дія Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (в редакції Указу від 28.06.99 N 746/99) (далі - Указ) в частині оподаткування суб'єктів малого підприємництва.

Особливістю є те, що єдиний податок сплачується на рахунок відповідного бюджету в розмірі частини єдиного податку, що підлягає перерахуванню до бюджетів відповідно до норм Указу

Нарахування, обчислення та сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюються суб'єктами малого підприємництва, які сплачують єдиний податок відповідно до Указу у порядку, визначеному Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", який набрав чинності з 1 січня 2011 року.

За період з 01.01.11 до 07.02.11 сплата єдиного податку здійснювалась на розподільчі рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України у 2010 році. Розподіл зазначених видів платежів між місцевими бюджетами та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснювався у порядку, що діяв до 1 січня 2011 року, тобто будь-які суми, що надходили на них, розподілялись відповідно до вимог Указу: 43 відсотка - до місцевих бюджетів, 57 відсотків - до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Отже, платники єдиного податку, які сплачували в цей період авансові платежі у розмірі 43 відсотків єдиного податку, для ліквідації недоплат єдиного податку до місцевих бюджетів повинні самостійно доплатити суми раніше сплачених та розмежованих органами Держказначейства авансових внесків до рівня 43 відсотків єдиного податку.

Інформація щодо рахунків розміщена на стендах податкових органів області та на офіційному веб-сайті ДПА у Полтавській області за адресою: www.sta.poltava.ua

Повернення сум єдиного податку, які були помилково та/або надміру сплачені станом на 07.02.2011 року, здійснюється відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10.12.02 № 226 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.12.2002 за N 1000/7288.

Управління масово-роз’яснювальної

роботи та звернень громадян

ДПА у Полтавській області