Щодо сплати неприбутковими організаціями податку на прибуток з оренди приміщення

Державною фіскальною службою України листом від 08.10.2015 р. N 21365/6/99-99-19-02-02-15 надано роз’яснення щодо оподаткування неприбуткових організацій та установ, зокрема сплати податку на прибуток з оренди приміщення.

Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає вимогам п. 133.4 ст. 134 Податкового кодексу України (з урахуванням змін, унесених Законом України N 652-VIII "Про внесення змін до щодо оподаткування неприбуткових організацій") (далі - Кодекс):

Обов'язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань визначає Закон України від 22 березня 2012 року N 4572-VI "Про громадські об'єднання" із змінами та доповненнями (далі - Закон N 4572).

Відповідно до положень Закону N 4572 громадська організація має право вести підприємницьку діяльність та отримувати дохід від неї. Проте такий дохід не може бути розподілений між засновниками та членами громадської організації і має бути спрямований виключно на реалізацію її статутної діяльності.

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 134 Кодексу і не є платниками податку, можуть бути віднесені, зокрема, громадські об'єднання та інші об'єднання юридичних осіб.

Сума коштів, отримана громадською неприбутковою організацією від надання в оренду приміщень, не є об'єктом оподаткування податком на прибуток за умови, що такі кошти спрямовуються на ведення її статутної діяльності у межах Закону N 4572.

У разі нецільового використання коштів неприбутковою організацією (у цьому випадку громадською організацією) така неприбуткова організація зобов'язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток. Податкове зобов'язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів.

Така організація підлягає виключенню контролюючим органом з Реєстру.

З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов'язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (за наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому статтею 57 цього Кодексу для неприбуткових організацій - платників податку на прибуток.

Відділ комунікацій ГУ ДФС у Полтавській області.