ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПЛАТНИКАМИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ

Юридична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає встановленим вимогам та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності надає суб'єкту господарювання низку переваг:

спрощення процедури і порядку реєстрації платника податку. Суб'єкти господарювання мають право перейти на сплату єдиного податку з початку року або звітного кварталу у разі дотримання вимог, встановлених Кодексом;

значне спрощення процедури обрахунку об'єкта оподаткування для визначення сум єдиного податку;

звільнення від сплати окремих податків і зборів, що надає можливість суб'єктам господарювання заповнювати та подавати лише раз на квартал податкову декларацію платника єдиного податку — юридичної особи замість різноманітних форм податкової звітності по податках та зборах, які не справляються платниками єдиного податку;

спрощення ведення бухгалтерського обліку та форм фінансової звітності, що передбачена положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

надання права вибору щодо сплати ПДВ.

Щодо наявності в юридичної особи - платника єдиного податку третьої групи видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Відповідно до умов Кодексу підставами для прийняття контролюючим органом рішення про відмову у реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку є виключно невідповідність такого суб'єкта вимогам, встановленим ст. 291 Кодексу, наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється у результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації, та недотримання таким суб'єктом вимог, встановлених пп.. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Кодексу.

Наявність у Єдиному державному реєстрі або у статуті юридичної особи таких видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, не є підставою для відмови у реєстрації платником єдиного податку за умови, що такі види діяльності не здійснюються.

Щодо анулювання реєстрації платників єдиного податку-юридичних осіб у разі наявності податкового боргу.

Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу, зокрема, у разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених главою 1 розділу XIV Кодексу.

Однією із підстав анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу є несплата протягом двох послідовних кварталів податкового боргу, що виник у платника єдиного податку.

Таким чином, платник єдиного податку — юридична особа, у якого виник податковий борг (з єдиного податку та/або інших податків і зборів) у поточному кварталі, протягом наступних двох кварталів має можливість сплатити цей податковий борг. У разі його несплати такому платнику податків анулюється реєстрація в останній день другого із двох послідовних кварталів.

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку, контролюючий орган зобов'язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку. У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку контролюючий орган зобов'язаний надати протягом двох робочих днів з дня подання суб'єктом господарювання відповідної заяви письмову вмотивовану відмову.

Начальник відділу комунікацій

ГУ ДФС у Полтавській області

В.В.Захарченко