Нова форма декларації з податку на прибуток підприємств: відмінності, порядок заповнення та подання

Державною фіскальною службою України листом від 04.01.2016 р. N 102/7/99-99-19-02-01-17 з метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств надано роз’яснення щодо відмінностей, порядку заповнення та подання нової форми декларації з податку на прибуток.

З 1 грудня 2015 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 20.10.2015 N 897 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за N 1415/27860 (далі - Наказ N 897).

Наказ N 897 виданий з метою забезпечення виконання нових правил з оподаткування, запроваджених з 1 січня 2015 року, у зв'язку із набранням чинності Законом України від 28.12.2014 N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (далі - Закон N 71-VIII).

Затверджена Наказом N 897 форма податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі - Декларація N 897) передбачає:

- уніфікацію форм податкової звітності з податку на прибуток підприємств - замість чотирьох окремих декларацій складається одна;

- просту та логічну структуру декларації, що дозволить платнику визначати свої податкові зобов'язання з мінімальними витратами часу;

- значне скорочення кількості додатків до декларації - з 14 до 9;

- наявність нового додатка РІ (різниці), в якому згруповані всі різниці, на які збільшується (зменшується) фінансовий результат, передбачені Кодексом з посиланням на відповідні норми;

- можливість надання платниками інформації про контрольовані операції в рамках трансфертного ціноутворення за скороченою формою.

Нова форма податкової звітності сприятиме зменшенню платниками часу на її ведення і формування, оскільки основні її показники заповнюються на підставі показників фінансової звітності.

Із прийняттям Декларації N 897 втратили чинність такі форми податкових декларацій (розрахунків):

про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та Порядку ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (затверджена наказом Міндоходів від 16.12.2013 N 810);

з податку на прибуток підприємства (затверджена наказом Міндоходів від 30.12.2013 N 872);

з податку на доходи (прибуток) страховика (затверджена наказом Міндоходів від 27.01.2014 N 84);

з податку на прибуток банку (затверджена наказом Міндоходів від 06.02.2014 N 121).

У зв'язку з відміною консолідованої сплати податку на прибуток підприємствами, які мають філії, втратив чинність наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2013 N 39 "Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток". Відповідно з 2015 року не передбачено подання декларації, яка раніше мала тип "Консолідована".

З метою ідентифікації платників, на яких поширюються особливості оподаткування податком на прибуток, при складанні податкової декларації з податку на прибуток у полі 9 "Особливі відмітки" Декларації N 897 проставляється позначка щодо належності платника до відповідної категорії: виробника сільськогосподарської продукції; банку; страховика; суб'єкта, що провадить букмекерську діяльність та азартні ігри, крім азартних ігор з використанням гральних автоматів; суб'єкта, що провадить діяльність з випуску та проведення лотерей або азартні ігри з використанням гральних автоматів; підприємства (організації) громадської організації інвалідів, яке отримало дозвіл на користування пільгою; постійного представництва нерезидента; платника податку, що подає декларацію за останній податковий (звітний) рік у періоді, на який припадає дата його ліквідації.

Враховуючи, що з 1 січня 2015 року кардинально змінилися підходи до визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток і старі форми декларацій з податку на прибуток не дають можливості визначити такий об'єкт, перше подання звітності за новою формою декларації, затвердженою Наказом N 897, здійснюється за результатами діяльності за 2015 рік.

Для окремих платників, залежно від результатів діяльності, базовим звітним (податковим) періодом може бути календарний квартал, з поданням декларації за квартал та наростаючим підсумком за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року, звітний (податковий) рік. У такому випадку подання декларації за відповідні звітні (податкові) періоди: квартал, півріччя, три квартали та рік здійснюється протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового кварталу (пп. 49.18.2 п. 49.18, п. 49.19 ст. 49 розділу II Кодексу). Тобто податкова декларація за 2015 рік подається платниками, що використовують базовий звітний (податковий) період квартал, до 9 лютого 2016 року.

До Декларації N 897 передбачено 9 додатків, з них дані показників 6-ти додатків переносяться у відповідні рядки основної форми декларації:

Додаток РІ до рядка 03 РІ Декларації "Різниці";

Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Декларації;

Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Декларації "Зменшення нарахованої суми податку";

Додаток АВ до рядка 20 АВ Декларації "Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів)";

Додаток ПН до рядка 23 ПН Декларації;

Додаток ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Декларації "Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)".

Ще три додатка до декларації заповнюються з метою відображення результатів від здійснення окремих операцій, дані з яких використовуються для складання інших додатків до декларації або мають інформаційні дані, а саме:

Додаток ТЦ до Декларації "Самостійне коригування податкових зобов'язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення";

Додаток ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації;

Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації "Інформація щодо нарахованої амортизації".

Інформація про наявність додатків до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств відображається в декларації у відповідній таблиці "Наявність додатків" - у відповідних клітинках таблиці проставляється позначка "+", крім клітинки під літерами "ПН", у якій проставляється кількість поданих додатків "ПН" до декларації.

Кінцева частина нової форми декларації містить дві нові таблиці для заповнення:

Відомості про одночасне подання до податкової декларації з податку на прибуток підприємств форм фінансової звітності - у відповідних клітинках таблиці проставляється позначка "+".

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 46.2 статті 46 розділу II Кодексу платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації. Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Інформація про наявність прийнятого рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці заповнюється у разі використання права на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 розділу III Кодексу.

Начальник відділу комунікацій ГУ ДФС у Полтавській області

В.В.Захарченко