Новації компанії декларування доходів громадян

Розповідає начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Полтавській області Олексій Бритвін

 

З 1 січня 2016 року стартувала «Кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2015 році».

У цьому році вона має свої відмінності від попередніх років. З 1 січня 2016 року введено в дію нову податкову декларацію про майновий стан і доходи, форму якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року № 859, яка передбачає заповнення, зокрема, військового збору (раніше вказувався тільки податок на доходи фізичних осіб).

Нова форма декларації також передбачає визначен¬ня категорії, до якої належить платник податків, а саме: громадянин; осо¬ба, яка проводить незалежну професійну діяль¬ність; підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування).

Кількість додатків до нової декларації зменшено з семи до чотирьох.

Звертаємо увагу, що кожен громадянин має право отримати безоплатні послуги із роз'яснення щодо порядку заповнення нової податкової декларації про майновий стан і доходи та допомогу при її заповненні у контролюючому органі за місцем своєї податкової адреси. При цьому контролюючі органи забезпечують платників податків бланками декларації безоплатно.

Декларація подається в один із таких способів:

- особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення граничного строку подання;

- засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання.

Відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України, оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб підлягає загальний річний оподатковуваний дохід, який включає доходи як з джерел їх поход¬ження в Україні, так і іноземні доходи.

Об'єктом оподаткування військо¬вим збором за ставкою 1,5 % є доходи, визначені цією ж статтею Кодексу.

Податковим кодексом передбачено, що платник податку, який отримує іно¬земні доходи та доходи від особи, яка не є податковим агентом, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити пода¬ток з таких доходів.

Отже, за результатами звітного податково¬го року платник податку — фізична особа по¬винен подати податкову декларацію до 1 травня 2016 року до територіального органу ДФС за своєю податковою адресою, та визначити подат¬кові зобов'язання як з податку на доходи фі¬зичних осіб, так і з військового збору.