ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ‪‎СЕРТИФІКАТА‬ "‪‎EUR‬.1"

Перелік документів, що підтверджують походження товарів, який надається для отримання сертифіката з перевезення товарів з України за формою "EUR.1" під час або після здійснення експорту товару до країн Європейського Союзу регламентується статтею 28 Протоколу 1 "Щодо визначення концепції "‪походження_товарів‬" і методів адміністративного співробітництва" до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 27 червня 2014 року (далі - Правила походження) визначено документи, які підтверджують, що товари, вказані в сертифікаті або в декларації інвойс можуть бути визнані такими, що походять з Європейського Союзу або України й відповідають іншим вимогам Правил походження, зокрема це:

прямі свідчення процесів, виконаних експортером чи постачальником для отримання розглядуваного майна, що містяться, наприклад, у його обліковій документації чи у міжнародній системі обліку;

документи, що підтверджують статус походження використаних матеріалів, видані чи складені в Європейському Союзі або Україні, якщо застосування таких документів відповідає чинному законодавству відповідної країни;

документи, що підтверджують обробку матеріалів у Європейському Союзі або Україні, видані чи складені в ЄС або Україні, якщо застосування таких документів відповідає чинному законодавству відповідної країни;

сертифікати або декларації інвойс, що підтверджують статус походження використаних матеріалів, видані чи складені в Європейському Союзі або Україні згідно з Правилами походження;

належні свідчення про обробку, виконану з межами Європейського Союзу або України згідно з положеннями ст. 12 Правил походження, які підтверджують, що вимоги цієї статті були виконані.

Відповідні роз'яснення надані у листі ДФС від 29.12.2015 N 47656/7/99-99-25-02-03-17 "Про рекомендації з оформлення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 до країн ЄС".

 

Головне управління ДФС у Полтавській області