ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ЗВІТНОСТІ ЩОДО ВИРОБНИЦТВА Й ОБІГУ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ТА ПОРЯДКУ ЇХ ЗАПОВНЕННЯ

Державною фіскальною службою України у зв'язку з набранням чинності 21.04.2016 Наказу Міністерства фінансів України від 11.02.2016 № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення» у межах компетенції повідомляє, що статтею 16 Закону № 481 встановлено, що суб'єкти господарювання, які отримали передбачені цим Законом ліцензії, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом.

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону № 481, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 № 49 затверджено форми звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення (далі - Наказ № 49), який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470.

 

В.о.заступника начальника управління-

начальника відділу комунікацій управління

організаії роботи ГУ ДФС у Полтавській області

Д.П.Шевченко