ОПОДАТКУВАННЯ АКЦИЗНИМ ПОДАТКОМ ОПЕРАЦІЙ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПАЛЬНОГО З ВИКОРИСТАННЯМ ВНУТРІШНІХ ТА МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВИХ ТЕРМІНАЛІВ ІНКОТЕРМС

Державною фіскальною службою України відповідно листом від 27.04.2016 № 9497/6/99-99-15-03-03-15 надано роз’яснення щодо дати виникнення податкових зобов'язань з акцизного податку при реалізації пального на умовах договору поставки згідно з Правилами використання внутрішніх та міжнародних торгових термінів Інкотермс (далі — Інкотермс).

Щодо дати виникнення податкових зобов'язань із акцизного податку

Платником акцизного податку, зокрема, є особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини (пп. 212.1.1 п. 212.1 ст. 212 Кодексу), а також особа, яка реалізує пальне (пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодекс)).

Об'єктами оподаткування є, зокрема, операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пп. 213.1.1 п. 213.1 ст. 213 Кодексу);

ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України (пп. 213.1.3 п. 213.1 ст. 213 Кодексу), а також операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, що:

отримані від інших платників акцизного податку, то підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією;

вироблені в Україні, реалізація яких є об'єктом оподаткування відповідно до пп. 213.1.1 цього пункту, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними ' в Єдиному реєстрі акцизних накладних (пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Кодексу).

Такий облік отриманого та витраченого (реалізованого) пального ведеться з метою виявлення об'єкта оподаткування акцизним податком, а саме обсягів перевищення витраченого (реалізованого) пального над отриманим.

Реалізація пального для цілей розділу VI Кодексу - це будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (в тому числі передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважаються реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання (абзац другий пп. 14.1.212 п. ! 4.1 ст. 14 Кодексу).

Пунктом 216.1 ст. 216 Кодексу встановлено, що датою виникнення податкових зобов'язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, є дата їх реалізації особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів (продукції), крім випадків зазначених у ст. ст. 225 та 229 Кодексу.

Датою виникнення податкових зобов'язань щодо операцій, визначених у пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Кодексу, є дата реалізації таких обсягів пального (п. 216.12 ст. 216 Кодексу).

Згідно з п. 1 ст. 265 параграфа 1 Глави 30 Розділу VI Господарського кодексу України (далі — ГКУ), за договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки другій стороні - покупцеві товар, а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар і сплатити за нього певну грошову суму. Сторони для визначення умов договорів поставки мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо або у виключній формі ГКУ чи законами України (п. 4 ст. 265 параграфа 1 Глави 30 Розділу VI ГКУ ).

Міжнародною торговою палатою прийняті Правила використання внутрішніх та міжнародних торгових термінів Інкотермс 2010 (далі - Інкотермс), введені в дію МТП з 01.01.2011.

Продавець зазначає, що поставка товару має здійснюватися згідно з базисом поставки DDP у редакції «Інкотермс», а саме продавець повинен забезпечити поставку товару на АЗС покупця.

Статтею А.1 Інкотермсу визначено, що продавець зобов'язаний надати твар із комерційним рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним повідомленням, згідно з умовами договору купівлі-продажу, а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися за договором. Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її здійснено (ст. Б.4 Інкотермс).

Таким чином, операція з реалізації пального, що здійснюється на підставі договору поставки продавцем, передбачає передачу (відпуск, відвантаження) пального продавцем покупцю (пп. 14.1.212 11. 14.1 Кодексу), а датою виникнення податкових зобов'язань вважатиметься дата відвантаження пального (п. 216.1 Кодексу).

Щодо складання акцизної накладної

З 1 березня 2016 року запроваджено систему електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП) та введено акцизну накладну - обов'язковий електронний документ, який складається платником акцизного податку при всіх операціях реалізації пального на внутрішньому ринку та реєструється в Єдиному реєстрі акцизних накладних (п. 231.1 ст. 231 Кодексу).

Порядок здійснення електронного адміністрування реалізації пального визначено ст. 232 Кодексу.

Статтею 231 Кодексу встановлено порядок складання акцизних накладних при реалізації пального та їх реєстрації у Єдиному реєстрі акцизних н а к л а д н их.

Міністерством фінансів Україні 25.02.2016 видано наказ № 218 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.03.2016 за № 405/28535 (далі - Наказ № 218), що набрав чинності з 12.04.2016.

У п. 2 розділу 1 Порядку заповнення акцизної накладної, затвердженого Наказом № 218 (далі - Порядок), зазначено, що акцизна накладна складається особами, які здійснюють реалізацію пального та які відповідно до пп. 212.1.1.5 п. 212.1 ст. 212 розділу VI Кодексу визначені платниками акцизного податку.

Акцизна накладна складається при кожній повній або частковій операції з реалізації пального (п.1 розділу II Порядку).

Згідно з п. 8 розділу 1 Порядку в акцизній накладній вказуються основні реквізити особи (платника податку), що реалізує пальне, та особи отримувача пального.

Таким чином, акцизна накладна виписується платником податку під час здійснення операцій з реалізації пального із зазначенням отримувача такого пального. При цьому форма акцизної накладної передбачає відомості щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, опису пального та обсягів реалізованого пального в кг та л, приведених до температури 15°С.

ГУ ДФС у Полтавській області