Нарахування єдиного внеску при виконанні рішення суду про стягнення грошового забезпечення на користь осіб начальницького і рядового складу податкової міліції за час вимушеного прогулу

Державною фіскальною службою України листом від 07.06.2016 №19637/7/99-99-13-02-01-17 надано роз’яснення щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – єдиного внеску) при виконанні рішення суду про стягнення грошового забезпечення на користь осіб начальницького і рядового складу податкової міліції за час вимушеного прогулу і повідомляє таке.

Відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов'язаної зі збором та веденням обліку єдиного внеску, регулюються виключно Законом України від 08 липня 2010 року №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон №. 2464).

Статтею 4 Закону А% 2464 визначено перелік платників єдиного внеску, якими, зокрема, є підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачений законодавством.

Пунктом І частини першої статті 7 Закону № 2464 визначено, що базою нарахування єдиного внеску для таких платників є сума нарахованої особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня 1995 року №108/95-ВР «Про оплату праці», та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Для осіб, яким згідно з рішенням суду нараховано середню заробітну плату з вимушений прогул, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу) на кількість місяців, за які вона нарахована (абзац другий частини другої статті 7 Закону № 2464).

Трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності врегульовано законодавством, про працю (стаття 3 Кодексу законів про працю України (далі - КзпП).

Також платниками єдиного: внеску відповідно до абзацу сьомого пункту 1 частини першої статті 4 Закону №2464, зокрема, є військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення відповідно до законодавства для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу.

Для платників, зазначених в абзаці сьомому пункту 1 частини першої статті 4 Закону № 2464, єдиний внесок нараховується, зокрема, на суму грошового забезпечення кожної застрахованої особи (абзац другий пункту 1 частини першої статті 7 Закону М> 2464).

Порядок проходження служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях урегульовано спеціальними нормативно-правовими актами, які покладають на громадян, котрі, перебувають на такій службі, додаткові обов'язки і відповідальність.

Таким чином, на військовослужбовців, які проходять військову службу у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, КзпП не поширюється.

Слід зауважити, що дія Закону № 2464 поширюється на відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов'язаної із збором та веденням обліку єдиного внеску. Дія ж інших нормативно-правових актів може поширюватися на зазначені відносини лише у випадках, передбачених ним Законом, або в частині, що не суперечить Закону № 2464 (абзац п'ятий частини другої статті 2 Закону №2464).

Відповідно до пункту 356.1 статті 356 Податкового кодексу, України (далі - ГЖУ) держава гарантує правовий та соціальний захист осіб начальницького і рядового складу податкової міліції та членів їхніх сімей,

Пунктом 357.1 статті 357 ПКУ визначено, що форми та розмір матеріального забезпечення осіб начальницького і рядового складу податкової міліції, включаючи грошове утримання, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Водночас пунктом 353.1 статті 353 ПКУ визначено, що особи начальницького і рядового складу податкової міліції проходять службу у порядку, встановленому законодавством для осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ,

Порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, їх права І обов'язки регламентуються Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року №114 (далі - Положення).

Відповідно до пункту 24 Положення у разі незаконного звільнення або переведення на іншу посаду особи рядового, начальницького складу органів внутрішніх справ підлягають поновленню на попередній посаді з виплатою грошового забезпечення за час вимушеного прогулу або різниці в грошовому забезпеченні за час виконання службових обов'язків, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення на службі розглядається більше одного року не з вини особи рядового, начальницького складу, така особа має право на отримання грошового забезпечення за весь час вимушеного прогулу.

Таким чином, пріоритетними будуть норми спеціального законодавства, оскільки трудове законодавство підлягає застосуванню у випадках, коли нормами спеціального законодавства не врегульовано спірні правовідносини або коли про це йдеться в спеціальному законі,

3 огляду на зазначене, у разі незаконного звільнення, особи рядового, начальницького складу органів внутрішніх справ підлягають поновленню на попередній посаді з виплатою грошового забезпечення за час вимушеного прогулу або різниці в грошовому забезпеченні за час виконання службових обов'язків. У разі поновлення на військовій службі (посаді) орган, який прийняв рішення про такс поновлення, одночасно вирішує питання про виплату військовослужбовцю матеріального і грошового забезпечення за час вимушеного прогулу.

У свою чергу рішення про виплату особі рядового, начальницького складу органів внутрішніх справ матеріальною і грошового забезпечення за час вимушеного прогулу не порушує норми Закону №2464, а отже, і не передбачає звільнення страхувальників від нарахування і сплати єдиного внеску. Суми грошового забезпечення, що виплачуються особам рядового, начальницького складу органів внутрішніх справ, які поновлені на посаді на підставі рішення суду за час вимушеного прогулу, є базою нарахування єдиного, внеску та відображаються у бухгалтерських та інших документах, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які згідно із Законом №2464 нараховується єдиний внесок.

З 01.01.2016 єдиний внесок встановлено у розмірі 22 відсотків до визначеної статтею 7 Закону №2464 бази нарахування єдиного внеску (частина п'ята статті 8 Закону № 2464),

Частиною четвертою ст. 9 Закону №2464 визначено, що обчислення єдиного внеску за минулі періоди здійснюється виходячи з розміру єдиного внеску, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробітної плати (доходу), на яку відповідно до Закону №2464 нараховується єдиний внесок.

Відповідно до частини п'ятої статті 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання, на всій території України.

ГУ ДФС у Полтавській області