Погашення податкового боргу підприємствами комунальної та державної форм власності

e-mail Друк PDF

На сьогоднішній день в цілому по Полтавській області сума податкового боргу до зведеного бюджету підприємств комунальної та державної форм власності складає 511,9 млн.грн.. в тому числі: комунальні підприємства – 9,9 млн.грн., державні підприємства – 502 млн.грн. В загальній сумі податкового боргу, який припадає на такі підприємства 9% або 46 млн.грн. припадає на підприємства, які перебувають в різних стадіях провадження справ про банкрутство.

Про порядок застосування заходів стягнення податкового боргу із підприємств – банкрутів розповідає начальник управління погашення прострочених податкових зобов’язань Державної податкової адміністрації у Полтавській області Микола Гарькавенко.

Податковим кодексом України передбачений окремий порядок застосування заходів стягнення податкового боргу із зазначеної категорії боржників, який викладений у статті 96.

Перш за все, Кодексом встановлено, що трудові договори (контракти), що укладаються з керівником державного або комунального підприємства, повинні містити положення про відповідальність за незабезпечення сплати податкових зобов’язань, що є їх істотною умовою. Виникнення у державного або комунального підприємства податкового боргу є підставою для розірвання трудового договору (контракту) з керівником такого підприємства.

Миколо Олексійовичу, як діє податкова служба у випадках, коли сума коштів, отримана від продажу внесеного в заставу майна комунального підприємства, не покриває суму його податкового боргу і витрат, пов’язаних з організацією та проведенням публічних торгів ?

У таких випадках, або у разі відсутності у такого боржника власного майна, що відповідно до законодавства України може бути внесено в податкову заставу та відчужено, стосовно підприємств комунальної форми власності в Кодексі зазначено, що орган державної податкової служби зобов’язаний звернутися до органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить майно такого платника податків, з поданням щодо прийняття рішення про:

- виділення коштів місцевого бюджету на сплату податкового боргу такого платника податків. Рішення про фінансування таких витрат розглядається на найближчій сесії відповідної ради;

- затвердження плану досудової санації такого платника податків, який передбачає погашення його податкового боргу;

- ліквідацію такого платника податків та призначення ліквідаційної комісії;

- прийняття сесією відповідної ради рішення щодо порушення справи про банкрутство платника податків.

А якщо подібна ситуація стосується державних підприємств?

У даному випадку податкові органи зобов’язані звернутися до органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить такий платник податків, з поданням щодо прийняття рішення про:

- надання відповідної компенсації з бюджету за рахунок коштів, призначених для утримання такого органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить такий платник податків;

- досудову санацію такого платника податків за рахунок коштів державного бюджету;

- ліквідацію такого платника податків та призначення ліквідаційної комісії;

- виключення платника податків із переліку об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації відповідно до закону, з метою порушення справи про банкрутство, у порядку, встановленому законодавством України.

 

Яким чином органи виконавчої влади повідомляють про прийняте рішення орган податкової служби?

Відповідь щодо прийняття одного із зазначених рішень надсилається органу державної податкової служби протягом 30 календарних днів з дня направлення звернення.

У разі неотримання зазначеної відповіді у визначений цим пунктом строк або отримання відповіді про відмову у задоволенні його вимог орган державної податкової служби зобов’язаний звернутися до суду із позовною заявою про звернення стягнення податкового боргу на кошти державного органу, в управлінні якого перебуває таке державне (комунальне) підприємство або його майно.

Які результати приносять заходи по погашенню податкового боргу, передбачені Податковим кодексом?

Протягом 5 місяців податковими органами області з метою погашення податкового боргу підприємств комунальної та державної форм власності вживалися заходи, в результаті яких забезпечено скорочення їх загальної заборгованості на 10,9млн.грн. або на 2,1%, в тому числі за рахунок погашення боргу комунальних підприємств забезпечені надходження в сумі 1,6 млн.грн.

ДПА у Полтавській області і надалі продовжуватиме роботу направлену на погашення податкового боргу окремої категорії платників та притягнення до відповідальності керівників, які не виконують вимог чинного законодавства України.

Підготовлено управлінням масово-роз’яснювальної роботи

та звернень громадян ДПА у Полтавській області