Про переваги статусу уповноваженого (схваленого) експортера та особливості оформлення

Згідно ст. 23 Правил до Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами членами, з іншого боку, від 27.06.2014, ратифікованої Законом України від 16.09.2014 №1678-VII, (далі - Угода), передбачено надання та анулювання митним органом статусу уповноваженого (схваленого) експортера.

З метою забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України 1 грудня 2014 року за №1529/26306 Міністерством юстиції зареєстровано наказ Міністерства фінансів України від 07.10.2014 р. №1013 «Про порядок надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера».

Процедура надання статусу уповноваженого (схваленого) експортера товарів до країн ЄЄ проводиться з 1 січня 2016 року. Надання статусу уповноваженого (схваленого) експортера здійснюється суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, які експортують товари преференційного походження з України до країн Європейського Союзу,

Схваленим експортером може бути підприємство-експортер, юридична особа, зареєстрована в Україні, за винятком митного брокера, яка здійснює постійні відправлення товарів на умовах угод та має право самостійно оформлювати декларацію інвойс незалежно від вартості партії товару.

Перевагою використання статусу уповноваженого (схваленого) експортера є те, що для отримання тарифних преференцій український експортер товару має змогу без оформлення сертифіката з перевезення форми EUR.1 самостійно визначати та декларувати походження товарів на комерційних/ товаросупровідних документах без залучення митниці, що дозволить прискорити процедуру експорту товарів українського походження на ринки країн ЄС.

Строк дії статусу схваленого експортера не обмежений у часі.

З метою отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера підприємство-експортер подає до митниці за місцем своєї державної реєстрації заяву підписану керівником і завірену печаткою підприємства-експортера, заповнену за формою, визначеною наказом Міністерства фінансів України від 01.10.2014 р. №1013.

До заяви про отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера подаються належним чином завірені копії:

- зовнішньоекономічного договору (контракту), за яким буде експортовано товар(и) преференційного походження з України;

- документів про преференційне походження товару з України, що експортується на умовах угод.

Уповноважений (схвалений) експортер повинен відповідати таким критеріям:

- здійснення зовнішньоекономічних експортних операцій з товарами преференційного походження з України не менше одного року до дня звернення до митниці із заявою про отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера;

- відсутність до дня звернення до митниці із заявою про отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера порушень правил визначення преференційного походження товарів, встановлених угодами,, виявлених за результатом верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів про походження (перевезення) товару з України та/або декларацій;

здійснення експорту товару, який відповідає правилам визначення преференційного походження товарів, встановленим угодами;

забезпечення доступу митниці у порядку, встановленому чинним законодавством, до моніторингу виробництва товару та первинної документації, пов'язаної з таким виробництвом, що підтверджують преференційне походження товару з України.

З метою підтвердження преференційного походження товарів з України митниця у порядку, встановленому чинним законодавством, проводить моніторинг виробництва товару та первинної документації, пов'язаної з таким виробництвом, що підтверджують преференційне походження товару з України.

Статус уповноваженого (схваленого) економічного експортера надається Полтавською митницею ДФС безоплатно на товари, як власного виробництва, так і закуплені на території України, що експортуються до держав Європейського Союзу, протягом ЗО календарних днів, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 року №1678-VI та Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.10.2014 №1013.

2 підприємства, зареєстрованих в зоні діяльності Полтавської митниці вже отримали статус уповноваженого (схваленого) експортера (ТОВ «Фірма Діамант ЛТД» та ПП «ВТК «Лукас»).

Представників підприємств, що здійснюють експортні операції до країн ЄС, чекаємо в управлінні адміністрування митних платежів Полтавської митниці ДФС за адресою: м.Полтава, вул. Анатолія Кукоби, 28, тел. (0532)572725.

 

Головне управління ДФС у Полтавській області