До відома суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності регіону щодо реалізації принципу «Єдиного вікна» при здійсненні різних видів державного контролю під час митного оформлення

Відповідно до Порядку інформаційного обміну між митними органами, іншими державними органами та підприємствами за принципами «єдиного вікна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2016 № 364, у разі електронного декларування товарів, рішення про здійснення видів державного контролю приймається підприємством шляхом надсилання митному органу електронного повідомлення, в якому підприємство зазначає реквізити попередньої декларації та дату і час, коли товари у митниці прибуття можуть бути пред’явлені відповідному контролюючому органу для огляду у присутності представника підприємства.

З запровадженням принципу «єдиного вікна» скановані копії документів надсилаються до інформаційної системи лише один раз, незалежно від їх кількості.

За принципом «єдиного вікна» здійснюється митне оформлення товарів як при ввезенні на митну територію України, так і при вивезенні товарів за межі митної території України.

При імпорті товарів на територію України у пунктах пропуску контроль здійснюється відповідними органами та вся інформація розміщується у спільну базу даних, доступ до якої є у кожного з представництв, що суттєво поліпшує роботу контролюючих структур.

При митному оформленні товарів фактично повністю відбувається електронний обмін інформацією з державними органами.

Якщо товар, заявлений в декларації, підлягає певним видам контролю, інформаційна система автоматично надсилає підприємству повідомлення про види державного контролю, яким підлягає товар, та перелік документів, які необхідно подати відповідному контролюючому органові для завершення певного виду контролю.

Протягом 4 годин, які визначені Митним кодексом, відповідні державні органи надають інформацію щодо дозволу на ввезення цієї продукції або відмову у дозволі. При наявності такого дозволу здійснюється митне оформлення у встановлений час.

Слід зазначити, що у серпні поточного року на Полтавській митниці ДФС із застосуванням певних видів державного контролю через інформаційну систему «єдине вікно» оформлено 1704 митних декларацій. Це приблизно складає 49 % декларацій від загальної кількості митних декларацій, оформлених у серпні 2017 року.

Зауважимо, що використання принципу «єдиного вікна» при здійсненні митного оформлення товарів у режимах «експорт/імпорт» значно спрощує суб’єктам ЗЕД процедуру подання документів для проходження державних видів контролю та суттєво зменшує загальний час проходження відповідних видів контролю.

Головне управління ДФС у Полтавській області