Інформація від ГУ ДФС у Полтавській області

Сумлінна праця полтавців на благо незалежної держави та рідного краю

e-mail Друк PDF

Цими серпневими днями календар історії відраховує 20 річницю незалежності України. Нам судилося стати учасниками творення новітньої української історії та втілювати у реальність одвічну мрію нашого народу. Це велика честь і відповідальність перед власним сумлінням, родиною і прийдешніми поколіннями. Саме від кожного з нас залежить, якою бути нашій державі, як житимуть наші діти, онуки й правнуки.

Податкова служба - ровесниця незалежності нашої країни. Своєю напруженою працею, високим професіоналізмом та небайдужістю до майбутнього своєї країни, всі ми разом, і податківці і сумлінні платники податків, робимо свій внесок у подальше утвердження української державності, правового суспільства, забезпечення динамічного соціально-економічного та культурного розвитку України в цілому та Полтавського краю зокрема.

На сьогоднішній день Полтавська область, як і в попередні роки, є однією із бюджетоформуючих в державі. Останні три роки в області збереглась стабільність в нарощенні обсягів зібраних податків.

Так, якщо в 2008 році до бюджетів усіх рівнів податківцями полтавського краю було акумульовано 7,4 млрд.грн. платежів, то в 2010 році –вже 11,9 млн.грн., або з ростом в 1,6 рази.

Останнє оновлення на П'ятниця, 19 серпня 2011, 10:30 Детальніше...

Податківці Полтавщини відкриті до діалогу з представниками інститутів громадянського суспільства

e-mail Друк PDF

Державна податкова адміністрація у Полтавській області з метою упередження негативної реакції суспільства на дії податкової служби та запобігання випадкам протистояння між суспільством і владою, поінформованості представників інститутів громадянського суспільства щодо змін та новацій у податковому законодавстві та виявлення проблемних питань у взаєминах, звертається з пропозицією налагодження співпраці з обласними громадськими організаціями.

Ваші бачення співпраці та пропозиції щодо її покращення надсилайте за адресою: 36000, м. Полтава, вул.. Фрунзе, 4, каб. 202 або на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Останнє оновлення на Середа, 17 серпня 2011, 15:06 Детальніше...

Реалізація права на доступ до публічної інформації

e-mail Друк PDF

Нещодавно набрав чинності Закон України „Про доступ до публічної інформації”. Цим Законом визначається порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес. Однак, з прийняттям цього Закону громадяни, звертаючись до органів виконавчої влади, в тому числі і до податкової адміністрації,  часто плутають публічну інформацію із зверненнями громадян. Про те, як правильно оформити запит на отримання публічної інформації в органах ДПС розповідає виконуюча обов’язки  завідувача сектору із забезпечення доступу до публічної інформації   Таміла Мельник.

Таміло Олександрівно, що підпадає під визначення „публічна інформація”?

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом „Про доступ до публічної інформації”.

Що необхідно зробити, щоб отримати публічну інформацію в органах ДПС?

Для того, щоб отримати публічну інформацію потрібно подати запит.

Запит може бути поданий:

на поштову адресу:

Державна податкова адміністрація у Полтавській області,

36014, м. Полтава, вул. Фрунзе, 4

(на конверті вказувати „Публічна інформація”);

на електронну адресу: info Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ;

факсом: 50-05-20;

за телефоном (0532) 50-35-11;

в усній формі особисто посадовим особам спеціального структурного підрозділу ДПА у Полтавській області, на який покладено функції щодо організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації.

Запит може бути поданий особисто до структурного підрозділу ДПА у Полтавській області, на який покладено функцію щодо організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку (з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 13-00 год. та з 13-45 до 18-00 год. (у п’ятницю – до 16-45 год.)).

У запиті необхідно обовязково зазначити спосіб отримання інформації (поштою, факсом, електронною поштою).

Таміло Олександрівно, протягом якого часу органи податкової служби повинні розглянути запит та надати відповідь?

Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин із дня отримання запиту.

У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

Хто може подавати запити до органів податкової служби?

Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи ДПА у Полтавській області в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

Чи існують певні вимоги до складання запитів?

Згідно п.4 ст.19 даного Закону письмовий запит подається у довільній формі.

Для спрощення процедури оформлення запитувачам інформації пропонується заповнювати відповідні форми запитів на інформацію. Зазначені форми можна отримати в приміщенні ДПА у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 4 або на офіційному сайті ДПА у Полтавській області в розділі „Доступ до публічної інформації”.

На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Інформація на запит надається безоплатно. Але слід звернути увагу на те, що у разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Таміло Олександрівно, як бути у випадку, коли громадянин з певних причин не може самостійно подати письмовий запит?

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник структурного підрозділу ДПА у Полтавській області, на який покладено функцію щодо організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

Чи є випадки, у яких запитувачу може бути відмовлено у наданні інформації ?

У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації  не володіє і не зобовязаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит,

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом,

3) особа, яка подала запит не оплатила фактичні витрати, повязані з копіюванням або друком (біьше 10 сторінок копій документів за рахунок запитувача інформації),

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною пятою статті 19 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», яка зазначає обовязковий зміст запиту

- прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Рішення, дії чи бездіяльність органів ДПА України можуть бути оскаржені до керівника ДПА у Полтавській області або суду.

ДПА у Полтавській області

Порядок застосування податкової соціальної пільги

e-mail Друк PDF

Статтею 169 Податкового кодексу України від 02.12.10 № 2755-VІ (далі Кодекс) передбачено, що платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги (далі – ПСП).

ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (пп. 169.4.1 п 169.4 ст. 169 Кодексу).

Станом на 01.01.11 величина прожиткового мінімуму на одну працездатну особу становить 941 грн. Отже граничний розмір доходу, що дає право на отримання ПСП, дорівнює 1320 грн. (941 х 1,4 = 1320 грн.).

ПСП застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати) (пп. 169.2.1 п 169.1 ст. 169 Кодексу).

Розмір ПСП залежить від категорії платників податку і дорівнює 100, 150 та 200% від 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленому на 1 січня звітного податкового року, тобто становить відповідно 470,5 грн. (941 грн. х 50%), 705,75 грн. (941 грн. х 50% х 150%) та 941,00 грн. (941 грн. х 50 % х 200 %).

Детальніше щодо категорій платників, які мають право на застосування ПСП та її розмір у 2011 році:

Детальніше...

ДПА у Полтавській області приймала естафету чергування по країні

e-mail Друк PDF

Перевірки правильності застосування та реєстрації РРО, нюанси заповнення декларацій з податку на прибуток підприємств та з податку на додану вартість, особливості подання звітності в електронному вигляді, цікаві моменти роботи приватних підприємців та суб’єктів господарювання на спрощеній системі оподаткування – ось далеко не повний перелік питань, відповіді на які  надали нещодавно фахівці ДПА у Полтавській області під час онлайнового спілкування з платниками в рамках проекту „Черговий по країні” на  порталі  „Бухгалтер. com.ua”.

Близько сорока користувачів  приєдналися до семигодинного  Інтернет-діалогу із заступником голови ДПА у Полтавській області Андрієм Скляренком, який представляв податкову службу регіону. Незважаючи на короткий робочий день та подекуди доволі складні запитання, завдяки злагодженій роботі фахівців ДПА у Полтавській області вже того ж дня всі респонденти порталу отримали кваліфіковані та вичерпні відповіді.

Географія спілкування була достатньо широкою і охопила такі міста, як Вінниця, Донецьк, Київ, Луганськ, Львів, Запоріжжя та багато інших. І як зазначив Андрій Скляренко, підсумовуючи результати проведеного веб-спілкування, завдяки новітнім технологіям та методам роботи з платниками, коло невирішених питань податкового законодавства поступово звужується, а діалог між платниками податків та податковою службою стає дійсно відкритим та партнерським.

ДПА у Полтавській області

Сторінка 323 з 347