Інформація від ГУ ДФС у Полтавській області

Щодо оподаткування путівок на відпочинок

e-mail Друк PDF

Відповідно до змін, внесених Законом України від 07.12.17 № 2245-VІП «Про внесення змін до Податкового кодексу Ук­раїни та деяких законодавчих актів Украї­ни щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» до пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України від 02.12.10 № 2755-ІV із змінами та доповненнями (далі — ПКУ), з 01 січня 2018 року до складу доходів, які не включа­ються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника нале­жить, зокрема, вартість путівок на відпо­чинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на терито­рії України платника податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та/або членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем — плат­ником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі та­кої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір зни­жки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.

Відповідно до пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 ПКУ членами сім'ї фізичної особи пер­шого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.

Від оподаткування військовим збором звільняються доходи, що не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподатку­ванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у під­пунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 ст. 165 ПКУ (п. 16і підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Отже, з 01 січня 2018 року звільняється від опо­даткування ПДФО і військовим збором безоплатна або із знижкою (у розмірі та­кої знижки) путівка на відпочинок, оздо­ровлення та лікування, яка надається: роботодавцем - платником податку на прибуток підприємств, платнику податку - працівнику та/або членам його сім'ї першого ступеня споріднення, на території України, один раз на календарний рік. При цьому вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробі­тної плати, встановленої на 1 січня пода­ткового (звітного) року (у 2018 році - 18615 грн.).

Детальніше...

Більше 13,6 млрд.грн. платежів надійшло до бюджетів усіх рівнів по ГУ ДФС у Полтавській області

e-mail Друк PDF

А саме, як повідомили в Головному управлінні ДФС області, за підсумками роботи січня-червня 2018 року до бюджетів усіх рівнів по ГУ ДФС у Полтавській області мобілізовано платежів в сумі 13 млрд. 603,3 млн.гривень.

До загального фонду державного бюджету за 6 місяців 2018 року збір склав 9 млрд. 83,1 млн.грн., в тому числі по податку на прибуток – 1 млрд. 236,3 млн.грн., ПДВ – 1 млрд. 459,7 млн.грн., рентній платі за користування надрами – 5 млрд. 135,9 млн.грн., податку та збору на доходи фізичних осіб – 1млрд. 173,3 млн.грн., в тому числі по військовому збору – 240 млн.грн., екологічного податку – 44,9 млн.грн., акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 3,6 млн.гривень.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року забезпечено приріст надходжень по: податку на прибуток – у 2 рази, податку та збору на доходи фізичних осіб - на 23%, в тому числі  по військовому збору - на 20,6%; акцизному податку – на 24%; рентній платі за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення у 1,6 рази, екологічному податку – втричі.

За 6 місяців 2018 року до місцевих бюджетів області надійшло платежів в сумі 4 млрд. 514,2 млн.грн., у тому числі по основних бюджетоформуючих податках надходження склали: по податку на доходи фізичних осіб –  2 млрд. 746,1 млн.грн.; податку на прибуток – 150,9 млн.грн., податку на майно – 618,9млн.грн., в тому числі по земельному податку та орендній платі – 571,2 млн.грн.; єдиному податку – 452,1 млн.грн., в тому числі: з юридичних осіб – 60,8 млн.грн., з фізичних осіб – 265,9 млн.грн., з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%, – 125,3 млн.грн.; акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 84,5 млн.грн, платі за ліцензії – 16,7 млн.гривень.

Детальніше...

Результати роботи слідчих підрозділів Головного управління ДФС у Полтавській області

e-mail Друк PDF

В період січня-червня 2018 року до слідчих підрозділів СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області надійшли 146 заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, з яких слідчими до ЄРДР внесено 35.

Решта заяв та повідомлень повернуті на доопрацювання (у т.ч. в зв’язку з недостатністю сум для кваліфікації діяння за відповідною статтею КК України).

Всього  за I півріччя 2018 року слідчими розслідувалось 97 кримінальних проваджень.

Із загальної кількості кримінальних проваджень, які розслідувались слідчими впродовж вказаного періоду закінчено 20 кримінальних проваджень, з них 14 направлено до суду з обвинувальним актом, 3 направлено до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності та 3 кримінальних провадження закрито.

Збитки у кримінальних провадженнях, закінчених у першому півріччі 2018 року, становлять 3780  тис.грн., до бюджету відшкодовано 3214 тис.грн.

По всім кримінальним провадженням накладено арешт на суму 6054 тис.грн.

Заступник начальника управління-

начальник відділу комунікацій управління

організації роботи ГУ ДФС у Полтавській області                 В.В.Захарченко

Щодо сплати податку на нерухомість неповнолітнім

e-mail Друк PDF

Згідно із ст. 266 Податкового кодексу України від 02.12.10 № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ) податко­ве/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку на нерухоме май­но, відмінне від земельної ділянки (далі — податок на нерухомість), обчисленого від­повідно до пп. 266.7.1 п. 266.7 ст. 267 ПКУ, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за міс­цезнаходженням кожного з об'єктів жит­лової та/або нежитлової нерухомості, над­силаються (вручаються) платнику подат­ку на нерухомість — фізичній особі конт­ролюючим органом за місцем його подат­кової адреси (місцем реєстрації) до 1 лип­ня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Податкове зобов'язання за звітний рік з податку на нерухомість сплачується фізич­ними особами протягом 60 днів з дня вру­чення податкового повідомлення-рішення.

Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (ст. 6 Сімейного кодексу України від 10.01.02 № 294-ІІІ зі змінами та допо­вненнями).

Відповідно до п. 99.2 ст. 99 ПКУ гро­шові зобов'язання неповнолітніх осіб ви­конують їх батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники) до набуття неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі.

Батьки (усиновителі) неповнолітніх і неповнолітні у разі невиконання грошових зобов’язань неповнолітніх несуть солідарну майнову відповідальність за погашення грошових зобов'язань та/або податкового боргу.

ГУ ДФС у Полтавській області

Понад 1,6 млрд. грн.. доходів задекларували громадяни Полтавщини з початку року

e-mail Друк PDF

З початку року до органів ГУ ДФС у Полтавської області подали  податкові декларації про майновий стан та доходи про отримані у 2017 році 34568 громадян, відзначила заступник начальника Головного управління ДФС у Полтавській області Жанна Кузнецова. З них 30305 громадянин, що зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан і доходи. Найбільше декларацій подали по Кременчуцькій ОДПІ, а саме - 11752 громадянина та Лубенській ОДПІ, відповідно 5954 громадянина.

Загальна сума задекларованого доходу складає 1 млрд. 653 млн. 70 тис. гривень.

Самостійно визначена сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб складає 65 млн. 983,6 тис. гривень. Найбільше визначена сума ПДФО, яка підлягає сплаті, а це - складає 17млн. 764,7 тис. грн., по Кременчуцькій ОДПІ. Згідно  п.179.7 ст.179 Податкового кодексу України - фізична особа зобов'язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій декларації. Так, станом на 1 липня 2018 року до  бюджету сплачено 28 млн. 400,1 тис. гривень.

Самостійно визначені податкові зобов‘язання з військового збору складають 8 млн. 462,7 тис. гривень.

Детальніше...

Сторінка 8 з 368