Інформація від ГУ ДФС у Полтавській області

Про визначення бюджетної класифікації

e-mail Друк PDF

Державна фіскальна служба України листом від 18.01.2018 № 1459/7/99-99-12-03-04-17 інформує платників рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини про лист Міністерства фінансів України від 09.01.2013 № 35120-16-10/639 (вх. ДФС №67/4 від 10.01.2018) щодо визначення кодів бюджетної класифікації для забезпечена умов дотримання бюджетного законодавства з питань дотримання бюджетного законодавства в частині розподілу коштів рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату з 1 січня 2018 року.

Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 № 1175 «Про внесення Змін до бюджетної класифікації», відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», внесені Зміни до Класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію», а саме доповнено такими позиціями:

13031100 «Рентна плата за користування надрами для видобування нафти, що нарахована до і січня 2018 року, погашення податкового боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року»;

13031200 «Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу, що нарахована дії 1 січня 20і8 року, погашення податкового боргу у та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року»;

13031300 «Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату, що нарахована до 1 січня 2018 року, погашення податкового боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року».

Головне управління ДФС у Полтавській області

 

Про адміністрування у 2018 році рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

e-mail Друк PDF

Державна фіскальна служба України листом від 18.01.2018 № 1465/7/99-99-12-03-04-17 надала рекомендації щодо справляння у 2018 році рентної штати за справляння рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (далі - Рентна плата), в умовах дії Податкового кодексу України.

Порядок справляння Рентної плати регламентується ст. 254 Розділу ІХ Податкового кодексу України (далі—Кодекс).

Платниками Рентної плати є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення, дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

Ставки Рентної плати встановлено окремо для кожного виду користування радіочастотним ресурсом України у гривнях до одиниці виміру залежно від діапазону радіочастот та виду радіозв'язку (п. 254.4 Кодексу).

Детальніше...

Про особливості справляння рентної плати у 2018 році

e-mail Друк PDF

Державна фіскальна служба України листом від 18.01.2018 № 1464/7/99-99-12-03-04-17 надала рекомендації щодо особливостей справляння у 2018 році рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі - Рентна плата) та рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.

1) Розширено перелік об'єктів, які не належать до об'єкту оподаткування. Рентною платою за рахунок обсягу газу (метану) дегазації вугільних родовищ, який не відповідає вимогам до якості природного газу, призначеного для транспортування, промислового або комунально-побутового споживання (пп. 252.4.8 п. 252.4 ст. 252 Кодексу).

2) Впроваджено пільгові ставки у розмірі 12 та 6 відс. вартості об'єктів оподаткування Рентною платою за природний газ, що видобуватиметься із покладів глибиною до та понад 5000 метрів відповідно (далі — Пільгова ставка) гірничими виробками, які у Кодексі визначені як «нові свердловини» (п. 252.20 ст. 252, пп.14.1.124 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Особливу увагу необхідно звернути на визначення терміну «нова свердловина», як об’єкту, пов'язаному з оподаткуванням. Зокрема,:

«нова свердловина - свердловина, буріння якої розпочато від денної поверхні суходолу (рівня нуль метрів згідно з проектом свердловини) після 1 січня 2018 року, що підтверджується актом про введення в експлуатацію бурової установки».

Зважаючи на те. що об'єкт оподаткування Рентною платою є обсяг товарного природного газу, ідо видобутий у звітному періоді, то запропонована редакція об'єкту, пов'язаного з оподаткуванням, який Ідентифікує лише момент можливого спорудження гірничої виробки, не забезпечує ідентифікацію:

а) звітного періоду, у якому може бути застосована Пільгова ставка;

б) порядку обчислення об'єкту оподаткування за Пільговою ставкою.

Правила розробки нафтових і газових родовищ, що затверджені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 15.03.2017 №118, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02.06.2017 за №692/30560 (далі - Правила), визначають як порядок ідентифікації свердловин за групами: основний фонд видобувних свердловин, основний фонд нагнітальних свердловин, контрольних (спостережних, п'єзометричних) свердловин; оціночних, оціночно-експлуатаційних них свердловин; спеціальних (поглинальних, водозабірних, дегазаційних тощо) свердловин (п. 20 Правил), але й встановлюють основні вимоги до організації та здійснення розробки родовищ вуглеводнів та регламентують відносини суб'єктів господарювання та центральних органів виконавчої влади, що виникають під час користування нафтогазоносними надрами, з метою їх комплексного і раціонального використання.

Зокрема, наказом Державного комітету природних ресурсів України від 20.04.2005 № 76, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06.09.2005 за №995/11275, регламентовано Порядок ведення обліку нафтових і газових свердловин, який у тому числі передбачає складання Паспорта свердловини із зазначенням у ньому не тільки виду свердловини, але й «результати випробовування свердловини» щодо дати випробовування, та інтервалу глибин випробовування (розд. 7 Паспорту), а також «стан експлуатації» в частині дати початку експлуатації та інтервалу глибин перфорації (видобування) (розд. 11 Паспорту).

Таким чином, ідентифікація звітного періоду, у якому можуть застосовуватися Пільгові ставки може бути виконаною на підставі відповідних розділів отриманого від платника Паспорта свердловини.

При визначенні об'єкта оподаткування за Пільговою ставкою в межах ділянок надр із свердловини, що введено в експлуатацію до 2018 року, необхідно враховувати різницю між величиною об'єкту оподаткування Рентною платою, задекларованому у звітному періоді що передує зазначеної у Паспорті свердловини календарному місяцю введення в експлуатацію, та обсягом у відповідному звітному періоді після введення в експлуатацію «нової свердловини».

3) Затверджено ставки Рентної плати для вуглеводнів, що видобуватимуться в умовах угод про розподіл продукції у розмірі 2 та 1,25 відс. для нафти та природного газу відповідно (п. 252.20 ст. 252 Кодексу).

4} 3 метою формування джерел фінансування територіальних громад, подібно до Існуючого розподілу коштів Рентної плати, що надходить від інших ніж вуглеводнева сировина видів корисних копалин, з 2018 року запроваджується розподіл Рентної плати, що надходить від вуглеводневої сировини у співвідношенні 5 до 95 відс. загального фонду місцевого та державного бюджетів відповідно (п. 4¹ - 4² ст. 64 та п. 5¹ ст. 29 Бюджетного кодексу України).

Оскільки, п. 4¹ ст. 66 та п. 3¹ ст. 69 Бюджетного кодексу України передбачено додатковий розподіл коштів доходів місцевого бюджету між бюджетами територіальних громад, а також сільських, селищних та міських рад, то виникає необхідність деталізації додатків розрахунку Рентної плати із складанням в межах розрахунків за спеціальними дозволами окремих додатків із зазначенням кодів адміністративно-територіального устрою за місцезнаходженням відповідних об'єктів пов'язаних із видобуванням вуглеводневої сировини.

Приклад заповнення податкових розрахунків з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини у зв'язку із запровадженням розподілу надходжень цієї плати між державним та місцевими бюджетами наведено у статті «Видобуток вуглеводнів: розподіл доходів», що опублікована у журналі «Вісник» від 22 вересня 2017 року № 35 (939).

Звертаємо увагу, що згідно з підпунктом 7 пункту 37 Закону України від 07 грудня 2017 року № 2233-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (далі — Закон № 2233), який набрав чинності з 1 січня 2018 року, розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу доповнено пунктом 17², яким як виняток установлено, що надходження нарахованих сум за останній звітний (податковий) період 2017 року, податкового боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, нафти та газового конденсату зараховуються (здійснюються) до/з державного бюджету у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2018 року, крім надміру сплачених до 31 грудня 2017 року сум за податковими зобов'язаннями з цієї плати за звітні (податкові) періоди починаючи з 1 січня 2018 року, які розподілятимуться між державним та місцевими бюджетами відповідно до нормативів, визначених цим Кодексом та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Тобто, у січні 2018 року сплачені платниками суми рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини за податковими зобов'язаннями грудня 2017 року зараховуватимуться у повному обсязі до загального фонду Державного бюджету України.

5) Збільшено ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин (п. 45 розд. І Закону № 2245), а саме:

5.1. для зберігання природного газу та газоподібних продуктів, нафти та інших рідких нафтопродуктів ставки збільшено на 16,7 відс;

5.2. для витримування виноматеріалів, виробництва ї зберігання винопродукції, а також для провадження іншої господарської діяльності - на

16,8 відс;

5.3. для вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин — на 16,2 відс;

5.4. для зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів - на 17,6 відсотка.

 

Головне управління ДФС у Полтавській області

Проведення зустрічі керівництва Полтавської митниці ДФС з митними брокерами і декларантами за участі контролюючих органів

e-mail Друк PDF

Днями у адміністративній будівлі Полтавської митниці ДФС відбувся семінар у вигляді «круглого столу» керівництва митниці з митними брокерами та суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності регіону за участі представників Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області, Державної екологічної інспекції у Полтавській області та Полтавського прикордонного пункту держветконтролю на кордоні та транспорті.

На початку зустрічі, начальник митниці – Микола Іванович Калініченко довів до присутніх основні показники роботи митниці за 2017 рік та ознайомив із завданнями, що стоять перед митницею у 2018 році в плані активізації діяльності у сфері зовнішньоекономічної діяльності та забезпечення обов’язковості здійснення різних видів державного контролю під час митного оформлення за принципом «єдиного вікна», відповідно до змін внесених Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 № 878 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2016 № 364».

Детальніше...

Податкова знижка на навчання у 2018-му: застосовуються норми чинні із 1 січня 2017 року

e-mail Друк PDF

З метою реалізації права на податкову знижку для зменшення оподатковуваного доходу платника податку на суму витрат, понесених на навчання за підсумками 2017 року, у 2018 році застосовуються норми Податкового кодексу України, чинні з 1 січня 2017 року.
Зокрема, із 1 січня 2017 року дозволяються включати до податкової знижки витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладів (раніше у нормі було зазначено «на користь закладів освіти»).
Крім того, з 2017 року для отримання податкової знижки у разі оплати вартості навчання членів сім’ї першого ступеня споріднення не обов’язково, щоб такий член сім’ї не одержував заробітної плати, тобто такий член сім’ї може бути працевлаштованим, отримувати зарплату, а особа, яка оплачує на його користь вартість навчання, може включити витрати до податкової знижки.
Також фахівці Головного управління ДФС у Полтавській області зауважують, що до 1 січня 2017 року сума витрат, дозволена до включення до податкової знижки, не могла перевищувати суми місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (у 2016 році – 1930 грн). З 1 січня 2017 року всі обмеження щодо розміру витрат скасовані.

Головне управління ДФС у Полтавській області

Сторінка 10 з 347