Про результати ревізії Кременчуцької першої міської лікарні

Працівниками контрольно - ревізійного відділу в м. Кременчук та Кременчуцькому районі Полтавської області, проведено планову виїзну ревізію фінансово - господарської діяльності Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського.

Ревізією встановлено фінансових порушень на загальну суму 381,55 тис. грн., в тому числі:

Дії (бездіяльність), що призвели до недоотримання фінансових ресурсів – 13,86 тис. грн., а саме: внаслідок надання безоплатно медичної допомоги іноземцям, лікарнею не відображено в обліку та не отримано дебіторську заборгованість за надані медичні послуги, внаслідок недорахування працівникам установи лікарняних, які підлягали виплаті та по даним бухгалтерського обліку лікарні не відображено складені працівниками авансові звіти про використання підзвітних коштів.

Операції, проведені з порушенням чинного законодавства, що призвели до втрат – 76,36 тис. грн., а саме: внаслідок завищення розміру надбавки за вислугу років в зв’язку з зарахуванням до стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років, часу військової служби, внаслідок проведення протягом повних витрат на оплату праці сумісникам Першої міської лікарні в той час, коли по основному місцю роботи дані працівники перебували у відрядженні, на лікарняному, внаслідок оплати основних та додаткових відпусток всупереч законодавству, оплати праці працівникам лікарні за час перебування у відрядженнях, ревізією дотримання законодавства при наданні додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці і за особливий характер праці встановлено надання працівникам лікарні вищевказаних додаткових відпусток, оплати праці працівникам лікарні за час перебування у відрядженнях згідно наказів без врахування середньої заробітної плати, на спеціальний рахунок лікарні в 2010 році зараховувалися кошти, які надійшли від орендарів як відшкодування здійснених установою витрат з оплати комунальних послуг, що були сплачені за рахунок коштів загального фонду, без подальшого відновлення касових видатків загального фонду, внаслідок покриття за рахунок бюджетних коштів витрат сторонніх юридичних осіб всупереч законодавству при відсутності дебіторської заборгованості в обліку, сплата внесків до державних цільових фондів по незаконно виплачених сумах по оплаті праці, внаслідок завищення вартості виконаних ремонтно - будівельних робіт через не застосування знижувальних  коефіцієнтів, невірного застосування розцінок, внаслідок понесення лікарнею витрат на організацію харчування пацієнтки хірургічного відділення після того, як вона була виписана з лікарні, списано обладнання (апарат «Дон» та апарат штучної вентиляції легень) без дозволу керівника установи вищого рівня-відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та пристрій для екстракорпоральної гемопефузії без відповідного рішення органу місцевого самоврядування – виконкому Кременчуцької міської ради.

Інші порушення фінансової дисципліни – 291,33 тис. грн., а саме: внаслідок нарахування лікарнею зносу на будівлі Кременчуцького військового шпиталю, які  відповідно до рішення ХХХІ сесії міської ради ІV скликання від 07.04.2005 «Про перелік пам’яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації» віднесені до пам’яток культурної спадщини місцевого значення, за результатами проведеної інвентаризації встановлено лишки вазонів та сторожки,  які за даними бухгалтерського обліку лікарні не рахуються і надходження яких лікарнею документально не підтверджено,  внаслідок не відображення в обліку лікарні наявної кредиторської заборгованості перед КФ ВАТ «Полтаваобленерго» за отримані послуги з теплопостачання (249,79 тис. грн.)  та перед ТОВ «Кременчукнафтопродукт Груп» за отримані паливно-мастильні матеріали.

За ведення бухгалтерського обліку з порушенням встановленого порядку 7 посадових осіб складено протоколи про адміністративне правопорушення відповідно до статті 164-2 КУпАП.

За результатами проведеної ревізії головному лікарю направлено вимоги щодо усунення виявлених фінансових порушень, недопущення їх в подальшому та притягнення винних осіб до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

Про результати ревізії проінформовано міську раду, завідувача відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та прокурора м. Кременчука.

Прес-служба КРУ в Полтавській області