Про проведення ревізії Східно - Української геофізичної розвідувальної експедиції державного геофізичного підприємства „Укргеофізика”

Контрольно-ревізійним управлінням в Полтавській області відповідно до доручення Прем’єр-Міністра України Азарова М.Я. від 13.09.2010 № 51934/1/1-10 та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 148-р, проведена позапланова виїзна перевірка дотримання порядку проведення Східно-Українською геофізичною розвідувальною експедицією  державного геофізичного підприємства „Укргеофізика” (далі - Експедиція) процедури закупівлі продуктів нафтоперероблення рідких у 2011 році.

Результати проведеної перевірки засвідчили, що внаслідок недотримання вимог чинного законодавства допущені порушення фінансово-господарської дисципліни на загальну суму 39108,25  грн., а саме операції, проведені з порушенням чинного законодавства, що призвели до втрат, в частині  оплати за державні кошти вартості товарів, робіт та послуг по ціні більшій, ніж передбачено тендерними документами, чим порушено вимоги п. 1 ст. 41 Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 року №2289-VI.

Порушення виникло в результаті зміни одиниці виміру на паливно-мастильні матеріали під час поставки з тонн (згідно договору) на літри (згідно видаткових накладних).

На вимогу КРУ в Полтавській області Експедицією було розірвано договір про закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких за державні кошти та частково усунуто порушення, в сумі 16048,00 грн., шляхом зменшення кредиторської заборгованості перед постачальником.

Керівнику Інспекції направлено вимоги щодо усунення виявлених перевіркою порушень і недоліків, недопущення їх у подальшому, з внесенням пропозицій щодо визначення винних осіб та притягнення їх до дисциплінарної та/або матеріальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

Матеріали перевірки передані до Прокуратури Полтавської області.

Прес-служба КРУ в Полтавській області