Про результати державного фінансового аудиту Державного підприємства „Лубенське військове лісництво”

e-mail Друк PDF

КРУ в Полтавській області проведено державний фінансовий аудит діяльності Державного підприємства „Лубенське військове лісництво” за 2008 – 2010 та І квартал 2011 року.

Відповідно до Статуту ДП „Лубенське військове лісництво” створене з метою керування закріпленим лісовим фондом; одержання прибутку; виконання державного замовлення Міністерства оборони України з лісопереробки та іншої продукції; замовлень сторонніх організацій, юридичних і фізичних осіб України та інших держав з лісопереробки й іншої продукції (робіт, послуг) для потреб національної економіки та іншої діяльності, яка не суперечить законодавству України.

Водночас, аудитом доведено, що протягом досліджуваного періоду основні статутні завдання підприємством виконувались не повністю.

Так, з урахуванням виявлених під час проведення аудиту порушень та недоліків кінцевим результатом діяльності ДП „Лубенське військове лісництво” були не прибутки, про що підприємство звітувалось до органу управління, а збитки у розмірах: 312,9 тис. грн. (2008 р.), 191,5 тис. грн. (2009 р.), 311,0 тис. грн. (2010 р.) та 269,7 тис. грн. (І кв. 2011 р.).

Міністерством оборони України державне замовлення протягом аналізованого періоду не доводилось.  Обстеженням лісових масивів підприємства виявлено, що ліси для навчальних та інших військових цілей не використовуються. Військові частини та учбові заклади, що в минулому використовували лісові землі для навчань та тренувань військовослужбовців і курсантів, розформовані.

Отже, основна мета створення цього підприємства виконувалась ним лише в частині керування закріпленим лісовим фондом та виконання замовлень сторонніх організацій, юридичних і фізичних осіб України з лісопереробки й іншої продукції.

За результатами державного фінансового аудиту ДП „Лубенське військове лісництво” виявлено втрат фінансових і матеріальних ресурсів внаслідок неефективних управлінських дій на загальну суму 3412,5 тис. грн.

Зокрема, внаслідок відсутності у підприємства правовстановлюючих документів на частину лісового фонду, у 2008 році відбулося вилучення земель площею 475,0 га, що ставить під сумнів подальше збереження лісових ресурсів. Виходячи із загального запасу насаджень на вилученій площі та цін на лісопродукцію, що склались на підконтрольном об’єкті на дату вилучення, останнім упущено вигод в розмірі щонайменше 1957,5 тис. грн.., а Державним бюджетом  недоотримано плати за використання лісових ресурсів в розмірі 148,8 тис. грн.

У 2006 - 2008 роках мали місце факти передачі Полтавською районною державною адміністрацією земель лісового фонду, які фактично закріплені за ДП „Лубенське військове лісництво”, в оренду приватним структурам через що підприємством недоотримано доходів у вигляді орендної плати у розмірі 248,5 тис. грн. Не вирішеними на дату аудиту залишаються інші земельні питання: на площі 12,1865 га, яка згідно Державних актів знаходиться у постійному користуванні у Підприємства, розташовані будівлі сторонніх суб’єктів господарювання.

Крім того, протягом досліджуваного періоду ДП „Лубенське військове лісництво” втрачено доходів в розмірі 614,1 тис. грн. внаслідок відпуску паливних дров  за цінами, нижче фактичної собівартості.

Відсутність на підприємстві Проекту організації та розвитку лісового господарства ДП „Лубенське військове лісництво”, виготовленого Київською лісовпорядною експедицією у 2009 році, недостатність матеріально-технічної бази, а також зниження попиту на деревину у 2009 – 2010 роках мало наслідком невиконання обсягів рубок головного користування твердолистяного та м’яколистяного господарств та недоотримання доходів у розмірі 410,5 тис. грн.

Водночас, у 2009 – 2010 роках підприємством здійснено рубку сосни звичайної, що не дозволено вищезазначеним Проектом, при цьому зайві витрати склали 54,9 тис. грн.

До непродуктивних витрат призвела сплата штрафних санкцій у розмірі 45,3 тис. грн., накладених на підприємство за несвоєчасну сплату внесків до Пенсійного фонду та незабезпечення працевлаштування інвалідів.

Зайво спрямовано до державного бюджету кошти в сумі 36,8 тис. грн. як податок на прибуток та відрахування (дивіденди) з прибутку, якого підприємство фактично не отримувало.

Нарахування амортизації на основні засоби, що не задіяні у виробничій діяльності, сприяло необґрунтованому завищенню витрат у розмірі 17,1 тис. грн. На збільшення витрат вплинула і сплата податку на транспорт, який не використовувався, в сумі 6,5 тис. грн.

Збитки від пожеж склали 10,6 тис. грн.

Через недотримання вимог законодавства в частині правильності обчислення середньої заробітної плати стали зайві витрати в розмірі 5,4 тис. грн., а не проведення підприємством моніторингу наявності матеріальних цінностей на власному складі призвело до накопичення запасів понад реальну потребу на суму 5,3 тис. грн.

За результатами проведеного аудиту з метою усунення порушень і недоліків та підвищення ефективності діяльності ДП „Лубенське військове лісництво” надано 3 рекомендації органу управління підприємства – Міністерству оборони України та 12 рекомендацій керівництву ДП „Лубенське військове лісництво”.

Прес-служба КРУ

в Полтавській області