Аудитори КРУ в Полтавській області констатували неефективну організацію харчування військовослужбовців

З метою вивільнення військ від виконання невластивих їм функцій у сфері забезпечення матеріальними засобами та послугами, з 2006 року Міністерством оборони України започатковане впровадження системи організації харчування особового складу Збройних Сил шляхом залучення суб’єктів підприємницької діяльності які визначені переможцями за результатами проведених закупівельних процедур та укладених з ними відповідних договорів.

КРУ в Полтавській області прийняло участь у проведенні державного фінансового аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення харчування військовослужбовців області за період з 2009 по I квартал 2011 року.

Проведений аудит засвідчив, що незважаючи на зміни в чинному законодавстві,  вищезазначені договори не переглядались.

Встановлено, що в порушення бюджетного законодавства, військовими частинами, організаторам харчування для користування передано безоплатно   рухоме майно. В результаті, за висновками аудиторів, державним бюджетом недоотримано орендної плати на суму понад 70 тис. гривень.

З’ясовано також, що військовими частинами, протягом досліджуваного періоду, самостійно додаткове рухоме майно не закуповувалось. Однак, в централізованому порядку, окремими військовими частинами області, отримувались товарно-матеріальні цінності на суму 178,5 тис. грн., а саме: обладнання для кухні та столово-кухонний посуд.

Слід відзначити, що укладеними договорами відшкодування понесених витрат на придбання додаткового рухомого майна, що використовується організаторами харчування для надання послуг з громадського харчування не передбачено.

Таким чином, за рахунок коштів державного бюджету поліпшувалось не харчування військовослужбовців, а умови праці суб’єктів господарювання.

Згідно умов  договору про закупівлю послуг з харчування визначено, що поновлення продовольчих запасів забезпечує організатор харчування. При цьому чітко не визначено яка із сторін транспортує продовольство і за чий рахунок проводиться використання пального на здачу та отримання харчів. Як наслідок, військовим частинам доводилось самостійно, підвозити продовольство для оновлення.

Так, військовою частиною м. Кременчука, здача та отримання продовольства фактично проводилось за власний рахунок, а саме:  військові долали 140 км до продовольчого складу організатора харчування який знаходиться в м. Полтава, використано 1200 л дизельного пального на загальну суму 8,3 тис. грн. А військовою частиною с. Селещина, Полтавського району для отримання продуктів здійснено 38 рейсів під час яких  витрачено 1116 літрів пального на суму 8 тис. гривень.

Загалом, за підрахунками аудиторів через неврегульованість правових відносин  на рівні укладання договорів щодо умов використання суб’єктами господарювання військового майна та відшкодування вартості спожитих ними комунальних послуг і енергоносіїв, не забезпечено збереження, правильне та раціональне використання військового майна, що призвело до втрат та неефективного використання бюджетних коштів на суму понад 660 тис. гривень.

Надання суб’єктами малого та середнього бізнесу послуг з харчування мало вивільнити особовий склад військових частин від цілого ряду господарських робіт, несення служби в добових нарядах у їдальні та дозволити зосередитися в першу чергу на бойовій підготовці особового складу.

Діюча система харчування не вирішила завдання щодо забезпечення військових якісним харчуванням та вивільнення їх від виконання невластивих для військових функцій.

Аудитом встановлено, що у досліджуваному періоді мали місце факти несвоєчасної та неякісної передачі представнику замовника продовольства свіжого виготовлення.

Зокрема, суб’єктами господарювання використовувались продукти, які не відповідають нормативним документам, також не дотримувались вимоги щодо порядку заміни одних продуктів іншими.

Проведене дослідження засвідчило, що діюча система організації харчування військовослужбовців також не досконала за умови виникнення не передбачуваних обставин, таких як відмова суб’єкта господарювання від організації процесу харчування або приведення частин в вищий ступінь готовності.

Так, в лютому поточного року, при зміні організаторів харчування, командування військових частин області вимушене було забезпечити харчування військовослужбовців набором сухих продуктів. На час проведення аудиту недоторканий запас так і не відновлено. Продовольство майже на 50 тис. грн. використано неефективно, так як при умові безперебійної організації харчування можливо було б уникнути зазначених вище фактів, які негативно впливають на бойову готовність військових підрозділів.

Аудиторами проаналізовано законодавчі, нормативні акти та інші інформаційні матеріали стосовно забезпечення військовослужбовців  досліджуваних військових частин області  продовольством, проведено анкетування 174 військовослужбовців строкової служби та 102 офіцерів військових частин які несуть службу на Полтавщині.

Проведене опитування офіцерського складу військових частин  засвідчило, що якістю харчування офіцери загалом не задоволені: 23,5% опитаних - не задовольняє якість послуг з харчування, 47,1% - задовольняє частково, бажаючих повернутись до попередньої системи виявилось 24,5%; 10% респондентів вважають за доцільне проводити харчування силами військовослужбовців, а постачання продуктів – підприємницькими структурами.

За результатами проведеного аудиту фахівцями контрольно-ревізійного управління області розроблено  пропозиції, які дозволять врегулювати на законодавчому рівні питання забезпечення ефективної організації надання послуг з харчування військовослужбовців.

Прес-служба КРУ

в Полтавській області