Майже 8 мільйонів гривень фінансових порушень виявили ревізори Полтавщини під час проведення ревізій в навчальних закладах області

Порушень на суму майже 8 млн грн виявили ревізори КРУ в Полтавській області  під час проведення 33-х ревізій фінансово-господарської діяльності професійно-технічних навчальних закладів області.

Контрольними заходами охоплено фінансово-господарська діяльність установ за 2009, 2010 роки та завершений звітний період 2011 року. Перевірено близько 141 млн грн бюджетних коштів.

Незважаючи на систематичність проведення інспектувань в установах та закладах профтехосвіти області, продовжують мати місце факти незаконного і нераціонального використання бюджетних коштів та матеріальних цінностей.

Зокрема, внаслідок недоотримання вимог чинного законодавства при оплаті праці працівниками та учнями цих учбових закладів недоотримано заробітної плати і стипендій учнями в сумі 762, 6 тис. грн., з них недоотримання заробітної плати виявлено в 31-у закладі на суму 357, 2 тис. грн., стипендії та інших виплат учням в 20-ти установах - 372, 0 тис. грн., а також в 3-х випадках встановлено недоотримання підзвітних коштів працівниками цих закладів на суму 17,8 тис. грн.

Причинами цього стало не проведення індексації заробітної плати і стипендії, а також допущені порушення порядку обчислення середньої заробітної плати при надані щорічних відпусток, заниження надбавки за вислугу років, невірного визначення розміру виплати допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам, в результаті виплати не в повному обсязі допомоги при працевлаштуванні та заниження грошових і натуральних норм передбачених на харчування дітей пільгових категорій, тощо.

Так, при проведенні контрольного заходу в професійно-технічному училищі № 17 м. Полтави встановлено недоотримання коштів педагогічними працівниками закладу в сумі 62,5тис. грн., що виникло по причині не виплати матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, та внаслідок нарахування додаткової оплати за завідування навчальними кабінетами або лабораторіями без урахування підвищення заробітної плати за спеціальні звання „Майстер виробничого навчання 1 категорії”, „Майстер виробничого навчання 2 категорії”, „Викладач-методист” та „Старший викладач. Такі ж порушення, на суму понад 36 тис. грн  виявлено і в Лубенському професійному ліцеї.

В ПТУ № 50 в м. Карлівка недоотримання фінансових ресурсів педагогічними працівниками установи склало 38,01 тис. грн., що виникло внаслідок заниження розмірів надбавок за вислугу років, обрахування та виплати матеріальної допомоги на оздоровленн без урахування підвищення посадових окладів, не проведення індексації заробітної плати працівникам та проведення її не в повному обсязі, недоотримання заробітної плати бібліотекарем училища тощо.

Аналогічні порушення встановлено в ПТУ №4 м. Полтави– 20,7 тис. грн., в Державному навчальному закладі “Решетилівський професійний аграрний ліцей ім. І.Г. Боровенського” – 19,7 тис. грн., в Державному професійно-технічному навчальному закладі „Професійний аграрний ліцей с. Веприк”  – 18,7 тис. грн та ПТУ № 25 м. Зінькова   на суму 17,2 тис. гривень.

Крім того ревізіями встановлено й недоплату учням училища, які відносяться до числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, а також загальних стипендій учням цих учбових закладів.

Так, ревізією Зіньківського професійного аграрного ліцею встановлено недоотримання коштів учнями, які відносяться до числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також тими які перебувають під опікою, в сумі 52,4 тис. грн. А діти в професійно-технічному училищі № 6 м. Кременчука неотримали такі кошти в сумі 46,9 тис. гривень.

При інспектуванні в ПТУ № 26 м. Кременчука  виявлено недоотримання коштів учнями в сумі 52,6 тис. грн., що виникло внаслідок не проведення індексації стипендії учням закладу, не нарахування грошової компенсацій та матеріальної допомоги учням пільгових категорій та недоотримання ними заробітної плати за час проходження виробничої практики.

Такі недоотримання ревізіями зафіксовано в Державному професійно-технічному навчальному закладі „Професійний аграрний ліцей с. Веприк” в сумі 31,7 тис. грн.,  в ПТУ № 31 м. Полтави – 26,8 тис. грн., ПТУ № 44 м. Миргород – 34,1 тис. грн., ПТУ № 50 м. Карлівки – 16,9 тис. грн., ПТУ № 23 ім. Героя Радянського Союзу Бірюзова С.С. м. Полтави  – 16,1 тис. грн та інших.

На понад мільйон гривень встановлено фінансових порушень, що призвели до збитків в усіх 33-х учбових закладах.

Найбільшу питому вагу в структурі таких порушень, складають незаконні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Зокрема, ревізією ПТУ № 6 м. Кременчука встановлено порушень на суму 180,9 тис. грн., професійно-технічного училища № 17 м. Полтави – 51,01 тис. грн., Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців  – 19,6 тис. грн., Полтавського професійного ліцею – 19,2 тис. грн., державного професійно-технічного навчального закладу „Полтавське вище професійне училище ім. А.О. Чепіги” – 16,2 тис. грн., ПТУ № 50 м. Карлівка – 13,0 тис. грн., ПТУ № 23 ім. Героя Радянського Союзу Бірюзова С.С. м. Полтави  – 5,96 тис. грн та інших.

При здійсненні ревізії в Державному навчальному закладі “Решетилівський професійний аграрний ліцей ім. І.Г. Боровенського”   встановлено покриття за рахунок коштів загального фонду витрат структурного підрозділу, який не є юридичною особою в сумі 65,76 тис. грн., що є порушенням вимог чинного законодавства.

Найбільш поширеними серед фінансових порушень, що призвели до збитків, залишаються незаконне використання бюджетних коштів на виплату заробітної плати та сплату внесків до фондів соціального та пенсійного страхування.

Причина допущення таких порушень - встановлення доплат та надбавок з порушенням установленого порядку, а також недостатня обізнаність відповідних посадових осіб з вимогами бюджетного законодавства та неоднозначне трактування нормативно-правових актів.

Так, ревізіями виявлено незаконні виплати премій працівникам учбових закладів: в ПТУ № 4 м. Полтави - 41,3 тис.грн.; Решетилівського художнього ліцею – 18,9 тис. грн., ПТУ № 50 м. Карлівка – 13,3 тис. грн., ПТУ № 6 м. Кременчука – 2,3тис. гривень.

Крім того, ревізією ПТУ № 44 м. Миргород виявлено переплат по заробітній платі в сумі 35,1 тис. грн., що виникли по причині безпідставної виплати грошової винагороди 35-ти працівникам училища, які не відносяться до складу педагогічних працівників, а також виплати працівникам заробітної плати в завищеному розмірі за час перебування їх у відрядженні.

В ПТУ № 6 м. Кременчука  виявлено переплат по заробітній платі в сумі 11,4 тис. грн., які виникли внаслідок проведення незаконної її індексації, виплати премії працівникам при наявності догани, нарахування заробітної плати працівникам за час перебування у службових відрядженнях без обрахування днів перебування у відрядженні виходячи із середньої заробітної плати, тощо.

Аналогічні порушення  зафіксовано  в ПТУ № 31 м. Полтави – 11,3 тис. грн. та в Державному навчальному закладі “Решетилівський професійний аграрний ліцей ім. І.Г. Боровенського” – 10,1 тис. гривень.

Недбале ставлення до збереження і раціонального використання державного майна в 16-ти закладах профтехосвіти області призвело до його незаконного списання та відчуження на загальну суму 115,2 тис. гривень.

Зокрема, під час проведення ревізії в професійно-технічному училищі
№ 50 м. Карлівки  встановлено незаконне списання основних засобів  вартістю 36,3 тис. гривень.

Такі ж порушення  встановлено в Зіньківському професійному аграрному ліцеї на 18,3тис. грн., професійно-технічному училищі № 10
м. Полтави на  10,7 тис. грн., ПТУ № 6 м. Кременчука  – 7,6 тис. грн., ПТУ № 56 с. Яреськи – 7,3 тис. грн., державному професійно-технічному навчальному закладі „Полтавське вище професійне училище ім. А.О. Чепіги” – 6,6 тис. грн та в інших.

Через зайву оплату за виконані ремонтно-будівельні роботи  в 5-ти установах виявлено незаконні витрати бюджетних коштів на суму 14,7 тис. грн., з яких : у вищому професійному училищі № 7 м. Кременчука – 6,2 тис. грн. та Професійному гірничому ліцеї м. Комсомольська  – 3,6 тис. гривень.

Крім цього, через недостатній рівень внутрішнього контролю за станом використання бюджетних коштів виявлено ряд інших незаконних витрат в сумі 39,2 тис. грн., з причин : списання коштів на видатки без отримання товарів і послуг, незаконних витрат підзвітних сум та іншого.

Наприклад, при проведенні ревізії в Державному професійно-технічному навчальному закладі „Професійний аграрний ліцей” м. Кобеляки встановлено списання 18,6 тис. грн на витрати всупереч законодавству, без фактичного отримання товарів та послуг.

Результати проведених ревізій свідчать, що окремими керівними та відповідальними працівниками навчальних закладів не забезпечено належного контролю за станом збереження та раціональним використанням державного майна. Як результат, в 6 закладах, проведеними інвентаризаціями виявлено недостачі матеріальних цінностей на суму 3 тис. гривень.

На понад 5 млн грн виявлено інших порушень фінансової дисципліни. Так, продовжує мати місце заниження в обліку вартості активів, що виникло через не відображення за даними бухгалтерського обліку вартості нематеріальних активів, невірного проведення індексації житлового фонду, не оприбуткування за даними бухгалтерського обліку безкоштовно одержаних матеріальних цінностей, не відображення в обліку вартості незавершеного будівництва, завищення в обліку вартості активів, тощо.

Ці, на перший погляд несуттєві порушення, на час проведення перевірок ще не завдають збитків, проте створюють сприятливі умови для здійснення у майбутньому зайвого витрачання державних коштів, дострокового списання з балансу основних засобів та матеріальних цінностей, витрачанню коштів на оплату невиконаних робіт або послуг тощо.

Також встановлено оплату за державні кошти вартості товарів, робіт і послуг без проведення процедур закупівлі на  суму 101,4 тис. грн., а саме: при ревізії ПТУ № 6 м. Кременчука встановлено, що закладом протягом 2009 року оплату послуг з організації гарячого харчування проведено без проведення тендерних процедур.

Надлишки матеріальних цінностей, надходження яких об’єктом контролю документально не підтверджено, ревізори виявили в 10-ти училищах на загальну суму понад 15 тис. гривень.

Вжитими контрольно-ревізійною службою області заходами, забезпечено   відшкодування виявлених фінансових порушень, що призвели до втрат  в сумі майже 2 млн грн. Інші фінансові порушення усунуто на суму понад 5 млн гривень.

За результатами ревізій 135 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Професійно-технічними училищами області та Головним управлінням  освіти і науки України видано 48 наказів, якими притягнуто до дисциплінарної  та матеріальної відповідальності 66 посадових осіб.

Про результати проведених інспектувань поінформовані органи прокуратури області та Головне управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації.

Прес-служба КРУ в Полтавській області