Аудитори Держфінінспекції в Полтавській області шукали резерви

Аналізуючи ефективність виконання зведеного бюджету Оржицького району Полтавської області за 2008-2010 роки та 9 місяців 2011 року, фахівці Держфінінспекції в Полтавській області встановили, що на виконання бюджету району негативний вплив мала низка факторів, які призвели до втрат, недоотримання доходів та неефективного витрачання бюджетних коштів.

До складу Оржицького району входить 53 населених пункти, його бюджет складається із 22-х місцевих бюджетів.

За підрахунками аудиторів загальна сума встановлених недоліків і порушень законодавства, неефективного витрачання коштів у розрізі упущених вигод та зайвих витрат склала 5 млн 633 тис. грн. З них втрати бюджетних коштів - 836 тис. грн., а понад 3 млн 230 тис. грн.- неефективне їх використання.

Зокрема, аудитори звернули увагу на те, що більшість районних програм носять декларативний характер, у них не визначені результативні показники та реальна потреба в коштах.

Як правило, до програм соціально-економічного розвитку району, включались та фінансувались заходи, не першочергового значення для життєдіяльності району. В результаті майже 442тис. грн. бюджетних коштів використано неефективно.

Так, аудитом встановлено відсутність нормативів щодо фінансового забезпечення освітніх послуг на одного учня або вихованця, що в свою чергу викривляє показники, які використовуються при плануванні видатків, а також сприяє розпорошенню та нерівномірному розподілу коштів між закладами.

Дослідження показали, що показник витрат на одного вихованця в різних загальноосвітніх навчальних закладах району значно різниться.

Наприклад, в 2010 році при середньорайонному показнику 7,3 тис. грн., у навчальному закладі в с. Яблуневе він склав 4,1 тис. грн., а в с. Сазонівка 11,8 тис грн.

Встановлено також, що норми харчування вихованців в дошкільних навчальних закладах району постійно недовиконувались.

Так, в 2008 році норми виконано лише на 76%, в 2009 році – на 79%, в 2010 році – на 77%, а за 9 місяців 2011 року – на 75%.

При цьому, на кінець кожного з досліджуваних років обліковувались залишки коштів, що надійшли як батьківська плата в розмірі від 300 грн до 30 тис. грн. Через накопичення залишків коштів спеціального фонду щонайменше 83 тис. грн. використано неефективно.

На момент проведення аудиту, на території Оржицького району в с. Куйбишеве, знаходиться незавершене будівництво спортивно-оздоровчого комплексу. Його будівництво розпочато ще у 1992 році на земельній ділянці площею 1,3 га. До 2007 року об’єкт знаходився в державній власності, а з травня 2007 року майбутній комплекс прийнято у комунальну власність з наступною передачею на баланс відділу освіти.

Через відсутність коштів виготовити проектну документацію та продовжувати будівництво відділ освіти не має можливості. Тоді, як споруда не використовується, знаходиться в аварійному стані і може нести загрозу для життя мешканців села.

З метою збереження „замороженого” об’єкту, в штат школи введено посаду сторожа, якому за період з 01.04.08 по 01.10.11, з бюджету освітньої галузі району, нарахована та виплачена заробітна плата в сумі понад 46 тис. грн.

За інформацією відділу освіти використання та утримання спортивно-оздоровчого комплексу для потреб та за рахунок бюджету освітньої галузі району є не доцільним.

Отже, довготривале будівництво даного об’єкту призвело до відволікання коштів у „довгобуд”, результат від практичного застосування якого є сумнівним. Як наслідок, неефективно використано бюджетні кошти в сумі 2 млн 706 тис. грн.

Одночасно обмеженість коштів районного бюджету негативно впливає на стан матеріально-технічної бази медичних установ.

Так, центральна районна та дільнична лікарні медичним обладнанням забезпечені – на 70%, амбулаторії – на 50%, а фельдшерсько-акушерські пункти лише на 20%.

Під час аудиту в житлово-комунальній сфері району також встановлено ряд недоліків.

Низький рівень покриття витрат затвердженими тарифами, несвоєчасне та неповне проведення розрахунків за надані послуги, зношеність і моральна застарілість основних засобів, призводять до збільшення втрат води, кількості аварій на мережах та незадовільного фінансового стану підприємства-надавача комунальних послуг - ПП „Оржиця-водоканал”. Це в свою чергу не сприяє якісному забезпеченню мешканцям територіальної громади соціальних гарантій.

За висновками ревізорів, затверджені тарифи, які не покривають фактичні затрати підприємства та недостатність коштів на капітальні вкладення, стали причинами збиткової діяльності підприємства житлово-комунального господарства „Оржиця-водоканал”. Експлуатація малоефективного, морально застарілого і фізично зношеного обладнання призводить до перевитрат енергоносіїв та невиробничих втрат води.

Водопровідні мережі в районі виконані в основному з металевих труб і практично зношені. Знос складає близько 80%, з яких 52 % перебувають в аварійному стані. У зв’язку з цим, щорічно виникає до 20 випадків аварійних ситуацій, пов’язаних із поривами труб.

Розрахунково встановлено, що втрати підприємства за досліджуваний період склали 365 тис. грн.

Територія району 98 тис. га,: 81,6 тис. га- сільськогосподарські угіддя, а 4,7 тис. га- лісовкриті площі.

Проведеним аудиторським дослідженням установлено, що наявний земельний фонд Оржицького району не використовується з максимальною ефективністю.

Через не встановлення орендної плати за господарські шляхи та двори, згідно чинного законодавства, зведеним бюджетом району розрахунково втрачено фінансових ресурсів в сумі понад 340 тис. грн.

Зокрема, застосування орендарями неналежних орендних ставок на полезахисні лісові смуги та лісові землі, а також відсутність контролю за виконанням договорів оренди землі з боку органів місцевого самоврядування, розрахунково привело до втрати районним бюджетом понад 23 тис. грн.

Недостатня увага до операцій з комунальним майном також не сприяє отриманню додаткових коштів для задоволення потреб територіальної громади.

Так, Новооржицькою селищною радою, передано ПП „Новооржицький ЖЕК”, в безоплатну оренду, терміном на 5 років, два не житлових приміщення загальною площею 396,1 кв. м та 7 транспортних одиниць.

Слід зауважити, що у відповідності до умов договору оренди нежитлових приміщень, орендар звільняється від сплати орендної плати з метою зменшення тарифу за утримання будинків та прибудинкової території для населення смт. Новооржиця.

Однак встановлено, що протягом терміну дії даного договору, тарифи навпаки підвищились на 84%. Підприємством за досліджуваний період одержано прибутку понад 124 тис. грн., а відтак сплачувати орендну плату за орендоване комунальне майно цілком можливо.

Крім того, по Селецькій та Чутівській сільським радам, через не проведення претензійної-позовної роботи, списано безнадійну дебіторську заборгованість по платі за землю, втрати сільрад склали понад 23 тис. грн.

Проведеним дослідженням установлено, що з боку розпорядників бюджетних коштів при вирішенні ряду проблемних питань територіальної громади, використано не всі можливі резерви для ефективного спрямування фінансових ресурсів та залучення додаткових надходжень до бюджету району з метою ефективного надання соціальних гарантій населенню району.

Результати проведеного аудиту засвідчили, що резерви щорічних додаткових надходжень до бюджету району складають суму понад півтора мільйона гривень.

Враховуючи результати проведеного дослідження та з метою підвищення ефективності планування та використання бюджетних коштів, Держфінінспекцією в Полтавській області надано низку пропозицій Оржицькій райдержадміністрації, районній раді, голові Новооржицької сільській раді та керівнику Оржицької центральної районної лікарні.

Прес-служба Держфінінспекції

в Полтавській області