Аудит стверджує - виконання загальнодержавних програм в області виконується незадовільно

Аудитори Держфінінспекції в Полтавській області провели державний фінансовий аудит виконання загальнодержавних програм „Питна вода України на 2006-2020 роки” та „Реформування і розвиток житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки”.

Аудитом охоплено 2006-2011 роки.

Результат аудиторського дослідження невтішний - оцінка виконання зазначених програм незадовільна.

Причини наступні: відсутність чіткого розподілу обов’язків між учасниками та виконавцями програм, неузгодженість дій, недосконалість механізму звітування, невідповідність затверджених тарифів на комунальні послуги, які не забезпечують відшкодування фактичних витрат підприємств-надавачів на їх виробництво.

До того ж процедура розгляду, погодження та затвердження тарифів триває від чотирьох до шести місяців, що унеможливлює відображення у їх структурі фактичних витрат комунальних підприємств.

Аудитом доведено, що неякісне планування, нестабільне фінансування та відсутність зосередження бюджетних коштів на будівництві небагатьох об’єктів призводить до розпорошення державних коштів, руйнації об’єктів-довгобудів та погіршення екологічної ситуації в населених пунктах Полтавщини.

Так, на виконання програми „Питна вода Полтавщини на 2011-2020 роки”, затверджено перелік проектів спрямованих на впровадження колективних установок доочищення води для питних потреб 15 об’єктів, на загальну суму понад 4,5 млн грн., в т.ч. близько 4,2 млн грн. з державного бюджету. Фінансування таких робіт передбачено також і з місцевих бюджетів. Будівництво об’єктів, що внесені до вищезазначеної програми, вкрай необхідне та соціально значуще, так як встановлення колективних установок для доочищення води заплановано у школах та дитячих садочках Полтавської області.

Аудитори дослідили, що у 2011 році кошти в сумі 1 млн грн., які надійшли на рахунок з державного бюджету 29 грудня, в повному розмірі повернуті у зв’язку з неможливістю освоїти їх в такий короткий термін.

У 2011 році з місцевого бюджету залучено лише 63,8 тис. грн., які спрямовані на будівництво трьох об’єктів з 15 запланованих. До того ж, жоден з розпочатих об’єктів станом на проведення аудиту незавершений.

Так, наприклад, кошторисна вартість будівництва колективної установки доочищення води для питних потреб у загальноосвітній школі № 1 м. Миргорода становить 290,8 тис. грн., з яких освоєно лише 16,9 тис. грн. Аналогічна ситуація з розпочатим будівництвом таких установок у ЗОШ № 5 та № 9 м. Миргорода, будівельна готовність яких лише 7,7% та 8,2% відповідно.

З такими темпами фінансування, зазначені об’єкти будівництва будуть завершені лише через 12 – 17 років, а колективні установки для доочищення води на той час можуть втратити свою технічну актуальність.

Решта колективних установок взагалі не розпочата будівництвом, хоча для здоров’я підростаючого покоління є досить необхідними.

Проблема нестабільного фінансування не оминула і будівництво об’єктів за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища. У Полтавській області є об’єкти, будівництво яких розпочалось ще у 90-х роках минулого тисячоліття. До того ж, через недостатнє фінансування, майже на 70% відбулося здороження кошторисної вартості заходів (об’єктів) та збільшення кількості об’єктів-довгобудів.

Так, у 2002 році розпочато будівництво першої черги біологічних очисних споруд в смт. Чутове, кошторисною вартістю 1,2 млн грн. На дату проведення аудиту готовність об’єкта складає лише 12,6 %, освоєно 917,1 тис. грн. З 2009 року будівництво не фінансується, а його кошторисна вартість зросла більше ніж у 6 разів та склала 7,3 млн грн.

Аналогічна ситуація і по будівництву очисних каналізаційних споруд у смт. Чорнухи. Будівництво розпочато у 2004 році. За досліджуваний період кошторисна вартість заходу зросла більше ніж у 6 разів та склала 2,1 млн грн. Будівельна готовність об’єкта – 29,9%, освоєно 678,3 тис. грн. Одночасно, коли зазначені об’єкти зазнають руйнації, внаслідок атмосферного впливу, у 2011 році розпочато будівництво двох нових об’єктів.

Таким чином, кошти вкладені в будівництво об’єктів у смт. Чорнухи та Чутово у загальній сумі майже 1,6 млн грн використані неефективно.

Недостатньо ефективна система управління негативно впливає на фінансовий стан підприємств. Окрім першочергових витрат, при збитковій діяльності, підприємства комунального господарства витрачають кошти на не- пов’язані з виробництвом витрати, в тому числі на надання спонсорської допомоги стороннім організаціям.

Так, протягом 2007-2009 років КП „Полтававодоканал”, незважаючи на збитковість, надавало благодійну допомогу іншим юридичним особам і як результат понад 130 тис. грн. використано неефективно.

За 2007-2011 роки з балансів комунальних підприємств області списано простроченої безнадійної заборгованості на загальну суму понад 3,5 млн грн., в т.ч. за послуги з водопостачання та водовідведення 2,3 млн грн., за послуги з теплопостачання 1,3 млн грн. Отже, отримання 3585,1 тис. грн. у вигляді доходів, підприємствами УЖКГ області втрачено.

На фоні збитковості, відсутності обігових коштів, зростання дебіторської заборгованості по розрахунках із споживачами деякі підприємства залучали до своєї діяльності ще й кредитні кошти.

Так, КП “Кременчукводоканал” у 2010 – 2011 роках для реалізації інвестиційних проектів отримано кредитних ресурсів від міжнародних фінансових організацій у розмірі 627,7 тис. дол. США, що складає понад 5 млн грн.

Кошти в сумі 1млн 390 тис. грн. використані на придбання наносного обладнання, решта фінансових ресурсів знаходиться на спеціальному рахунку.

При цьому, за даними фінансової звітності, підприємство є збитковим. Динаміка щорічної збитковості невтішна: у 2010 – 8,1 млн грн., у 2011 – 13,6 млн грн. Тобто, враховуючи фінансово-господарський стан підприємства, питання повернення кредитних ресурсів та відсотків за їх користування, є вкрай проблематичним.

Незадовільний стан матеріально-технічної бази підприємств житлово-комунальної галузі області та низькі темпи її оновлення не дають можливості в повній мірі забезпечити створення сприятливих умов для надання якісних послуг населенню.

Загальна протяжність водопровідних мереж комунальної форми власності складає – 2512,8 км, в тому числі ветхих та аварійних – 507,5 км, що призводить до нераціональних втрат води - близько 28% від поданої в мережу.

Фактичні втрати води в мережах водопостачання області у досліджуваному періоді перевищували нормативні.

Так, лише за 2007 рік по КП „Полтававодоканал” понаднормові втрати питної води становили 385 тис. куб. м., з урахуванням собівартості 1 куб. м. - 2,33 грн., розрахункові втрати у мережах водопостачання склали 897,1 тис. грн.

Крім цього, якість питної води централізованого водопостачання Полтавщини не відповідає вимогам по санітарно-хімічних показниках. Проведений аналіз засвідчив, що питома вага проб, які по області не відповідали вищезазначеним вимогам у 2006 році складала - 11,5%, тоді, як у 2011-му вона збільшилась до 15,4%.

Діюча система поводження з побутовими відходами не сприяє покращенню екологічної ситуації. Щорічно на території області утворюється понад 1,5 млн. м3 твердих побутових відходів, з яких майже 90% припадає на населення. Переважна частина твердих побутових відходів захороняється на полігонах та звалищах. Станом на кінець 2011 року їх кількість становить 377 одиниць загальною площею 460,2 га. З них 130 загальною площею 152 га не відповідають нормам екологічної безпеки.

За результатами державного фінансового аудиту на рівні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Головного управління житлово-комунального господарства Полтавської облдержадміністрації розроблено ряд пропозицій щодо покращання якості надання житлово-комунальних послуг споживачам та прискорення процесу реформування галузі.

Прес-служба Держфінінспекції

в Полтавській області