Ефективність виконання бюджетних програм в системі Державного агентства рибного господарства України за 2008-2011роки очима полтавських аудиторів

Аудитори Держфінінспекції в Полтавській області прийняли участь у проведенні державного фінансового аудиту ефективності виконання бюджетних програм в системі Державного агентства рибного господарства України за 2008-2011 роки.

Оновлення основних фондів рибогосподарських підприємств, відтворення, охорона, забезпечення високої якості та розширення асортименту конкурентоспроможної продукції з риби та інших водних живих ресурсів, сприяння розвитку рибогосподарської діяльності з метою збільшення зайнятості населення, поповнення доходів бюджету всіх рівнів та забезпечення продовольчої безпеки країни - головна мета Загальнодержавної програми „ Розвитку рибного господарства України до 2010 року”.

Аудиторським дослідженням охоплено чотири об’єкти контролю Полтавської області, які отримували бюджетні кошти на здійснення заходів з відтворення, охорони та селекції водних живих ресурсів в загальній сумі 18650 тис. грн., а саме: Головне державне управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Полтавській області (далі-Управління), Сулинська державна інспекція охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства (далі-Інспекція), Відкрите акціонерне товариство „Полтаварибгосп” (далі - Товариство), Приватне виробничо-комерційне підприємство „Дніпровський лиман” (далі - Підприємство).

Результати аудиторського дослідження засвідчили, що протягом 2008-2011 років виконання бюджетних програм в системі Державного агентства рибного господарства України було недостатньо ефективним.

Аудитори дослідили основні причини такої ситуації.

По-перше, прогалини при плануванні потреби у коштах, не врахування обґрунтованої потреби при складанні кошторисів та не повне фінансування установ рибоохорони не забезпечує повноцінну охорону водних біоресурсів.

Загалом, розмір фактичного фінансування рибної галузі з державного бюджету був значно нижчим обґрунтованої потреби. Найбільше це стосується капітальних видатків: кошти з державного бюджету виділялись Головному держуправлінню та Сулинській держінспекції лише у 2008 році, при цьому, потреба у таких видатках була майже у 10 разів більшою, ніж фактично надійшло коштів з бюджету. В подальшому фінансові ресурси на придбання основних засобів взагалі не виділялись, хоча обґрунтована потреба на 2009-2011 роки становила 1541,5 тис. грн.

На час проведення аудиту, жодна з рибоохоронних установ не має робочих снігоходів, що унеможливлює результативну роботу по затримці порушників у зимовий період. Аналізом наявного автотранспорту встановлено, що транспортні засоби на 53% зношені, на балансі установ рибоохорони відсутні швидкісні автомобілі, майже 13% автомобілів у неробочому стані.

На низькому рівні і результати претензійно-позовної роботи.

Зокрема, в цілому по області на 10 відсотків зменшилась кількість переданих справ до суду для притягнення до відповідальності, на 11 відсотків зменшилась кількість прийнятих позитивних судових рішень про притягнення до відповідальності. Зафіксовано факти повернення порушникам заборонених знарядь лову.

Аудитом виявлено випадки використання земель водного фонду без укладання відповідних договорів. Так, досліджено, що у 2008 - 2011 роках ПВКП „Дніпровський лиман” з органами виконавчої влади не укладалися жодні договори оренди, в результаті чого орендна плата за користування землями водного фонду підприємством не сплачувалась. Розрахункові втрати орендної плати до бюджетів усіх рівнів за користування зазначеним підприємством ставками без укладання відповідних договорів склали 204,3 тис. грн.

Одним із факторів, який дозволить поповнити надходження до державного бюджету, а в подальшому виділення коштів на охорону водних біоресурсів, є поновлення плати за видачу дозволів та плати за лов риби.

Так, розрахунково встановлено, що у разі здійснення одноразової плати за видачу дозволу та квитка на вилов риби в сумі 51 грн. в рік це дасть змогу щорічно отримувати додаткові надходження в сумі 280 тис. грн.

По-друге, не достатнє та не ритмічне фінансування з державного бюджету унеможливило відтворення загальної потреби водних біоресурсів та виконання Загальнодержавної програми розвитку рибного господарства України до 2010 року.

Згідно біологічного обґрунтування, обсяги зариблення Дніпродзержинського та Кременчуцького водосховищ по Полтавській області повинні складати по 2 млн. шт. риб рослиноїдних видів кожного року. Враховуючи доведену Держрибагенством України собівартість одного екземпляру рослиноїдної риби в розмірі однієї гривні, щорічна потреба у фінансуванні з державного бюджету для відтворення водних біоресурсів складає 4 млн. грн.

Фактично, у 2008 році з державного бюджету виділено коштів в сумі 110 тис. грн. та вселено 110 тис. рослиноїдних риб, у 2011 році виділено – 800 тис грн., вселено – 801 тисяч риб.

Проведеним аналізом встановлено, що при потужності ВАТ „Полтаварибгосп” з вирощування рибопосадкового матеріалу у кількості 2300 тис. штук на площі водойм 1800 га, фактична завантаженість для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів за рахунок бюджетних коштів складала у 2008 році лише 5 відсотків, в 2011 році - 20.

Крім того, державні аудитори встановили факт неефективного використання 95 тис. грн. бюджетних коштів, а саме: у 20011 році ПВКП „Дніпровський лиман” списало 38 тон комбікорму для годівлі рослиноїдних риб, в той час як Технологією штучного відтворення рослиноїдних риб, розробленою Інститутом рибного господарства НААН України, використання комбікормів не передбачено.

З огляду на викладене вище, не достатнє фінансування з державного бюджету унеможливило відтворення загальної потреби водних біоресурсів та виконання досліджуваної Загальнодержавної програми в частині нарощування обсягів відтворення риби та інших водних живих ресурсів, вирощування якісного рибопосадкового матеріалу цінних видів риб у технологічно обґрунтованих обсягах.

По-третє, наявний стан планування та виконання заходів з селекції водних біоресурсів не сприяє покращенню ситуації в рибному господарстві.

Зокрема, у досліджуваному періоді ВАТ „Полтаварибгосп” проводилась селекційно-племінна робота в напрямку комплектації стада плідників, ремонтного молодняку, і покращення племінних якостей плідників, впровадження племінного обліку, клеймування плідників, вирощування племінного стада.

Щорічна розрахункова потреба ВАТ „Полтаварибгосп” в коштах для здійснення заходів, пов’язаних з селекцією в рибному господарстві складає близько 800 тис. грн. При цьому, фактичне фінансування селекційно-племінної роботи здійснювалось лише у 2008 та у 2011 роках у сумах: 500 тис. грн. та 100 тис. грн. відповідно.

Аналізуючи технологію виконання робіт із селекції встановлено, що основний об’єм селекційно-племінної роботи припадає на весняно-літній період, що потребує фінансування з початку року із збільшенням сум фінансування починаючи з червня по серпень, що пов’язано із закупівлею кормів та годівлею риби.

Отже, ВАТ „Полтаварибгосп” має наявні потужності та умови для ведення селекційно-племінної справи у рибництві, проте не стабільне фінансування не дозволяє в повному обсязі досягати максимально можливих результативних показників.

Враховуючи результати проведеного аудиторського дослідження ефективності виконання бюджетних програм в системі Державного агентства рибного господарства України за 2008-2011 роки на державному та рівні органів рибоохорони Полтавської області фахівцями Держфінінспекції надано ряд пропозицій, виконання яких дасть змогу підвищити ефективність використання державних коштів, спрямованих на забезпечення рибною продукцією населення нашої країни.

Прес-служба Держфінінспекції

в Полтавській області