Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності службових осіб Державної фінансової інспекції в Полтавській області

Дії або бездіяльність службових осіб Державної фінансової інспекції можуть бути оскаржені в судовому або адміністративному порядку.

Скарги на дії службових осіб в районах, містах, районах у містах та службових осіб Держфінінспекції в Полтавській області розглядаються і вирішуються начальником інспекції.

Скарги на дії начальника Державної фінансової інспекції в Полтавській області розглядаються та вирішуються начальником Державної фінансової інспекції України.

Скарги розглядаються і рішення за ними приймаються керівниками відповідних органів державної фінансової інспекції не пізніш як у місячний строк з моменту їх надходження.

У разі незгоди юридичних і фізичних осіб з цими рішеннями вони можуть бути оскаржені у судовому порядку.

Подання скарги не припиняє оскаржуваної дії службових осіб державної фінансової інспекції.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності службових осіб Державної фінансової інспекції в Полтавській області в судовому порядку здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України. Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень дій чи бездіяльності.

Відповідно до ч.2 ст.99 Кодексу адміністративного судочинства Україні для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Звернення до адміністративного суду полягає у подачі позовної заяви до відповідного адміністративного суду, котра повинна відповідати вимогам ст.ст. 106,107 Кодексу адміністративного судочинства України, після чого судом приймається відповідне рішення.

Прес-служба Держфінінспекції

в Полтавській області